Đặt mua báo in| Ngày 24 tháng 10 năm 2021, 07:51:12
Ngân hàng Bản Việt tăng vốn thêm gần 1.000 tỷ đồng
Thùy Vinh - 26/08/2020 16:56
 
Ngân hàng Bản Việt (mã chứng khoán BVB) tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua việc tăng thêm 1.000 tỷ đồng vốn điều lệ, đưa vốn lên trên 4.000 tỷ đồng.

Tại đại hội cổ đông bất thường diễn ra chiều nay (26/8), một nội dung quan trọng khác đã được các cổ đông thông qua với đa số phiếu tán thành, đó là phương án phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ với tổng vốn điều lệ dự kiến tăng thêm tối đa năm 2020 và quý I/2021 là gần 1.000 tỷ đồng.

Ở giai đoạn 1, Ngân hàng Bản Việt tăng vốn tối đa 502,3 tỷ đồng lên 3.673 tỷ đồng. Trong đó, Ngân hàng phát hành hơn 35,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 9% theo mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu), với tổng giá trị phát hành tối đa 352,3 tỷ đồng; phát hành 15 triệu cổ phiếu ESOP theo mệnh giá với tổng giá trị phát hành tối đa 150 tỷ đồng. 

Trong giai đoạn 2, Ngân hàng Bản Việt sẽ phát hành hơn 40,4 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ dự kiến 11%, với tổng giá trị phát hành hơn 404 tỷ đồng. Qua đó, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến đạt hơn 4.077 tỷ đồng.

Sau khi huy động vốn thành công, ngân hàng dự kiến dùng 200 tỷ đồng để đầu tư tài sản cố định phục vụ cho việc mở rộng, phát triển mạng lưới hoạt động, hiện đại hóa công nghệ ngân hàng; 500 tỷ đồng dùng để bổ sung nguồn vốn trung dài hạn để cho vay dài hạn; số còn lại bổ sung nguồn vốn lưu động trong hoạt động ngân hàng.

Cũng tại Đại hội đồng cổ đông bất thường , Hội đồng quản trị Ngân hàng Bản Việt bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát  nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời được thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ. 

Theo đó, Ngân hàng Bản Việt cũng đã trình cổ đông thông qua danh sách 2 ứng cử viên bổ sung HĐQT và Ban kiểm soát là ông Phạm Quang Khánh và bà Nguyễn Thị Thanh Thúy và nhận được đa số phiếu tán thành.

Như vậy đầy đủ các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2020 - 2025 đã chính thức ra mắt tại đại hội bao gồm: HĐQT có ông Lê Anh Tài, bà Nguyễn Thanh Phượng, ông Nguyễn Nhất Nam, ông Vương Công Đức, ông Phạm Quang Khánh, ông Ngô Quang Trung (thành viên kiêm Tổng Giám Đốc)Ban Kiểm soát: Bà Phan Thị Hồng Lan, ông Lê Hoàng Nam, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2020, tổng thu nhập hoạt động tăng 30%, trong đó thu nhập lãi thuần tăng 23%, thu nhập ngoài lãi tăng 63% so với cùng kỳ 2019. Lợi nhuận trước thuế tăng 29%.

Đến ngày 30/6/2020, tổng tài sản ngân hàng đạt gần 54.000 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2019. Hoạt động cấp tín dụng vẫn đáp ứng được mục tiêu đặt ra, cụ thể dư nợ tín dụng đạt hơn 36.000 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm, và tăng 14% so với cùng kỳ năm 2019.

Cổ phiếu BVB chính thức giao dịch trên UPCoM vào ngày 9/7/2020. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/8, cổ phiếu BVB ở mức 11.200 đồng/cổ phiếu. 

Ngân hàng Bản Việt đạt chuẩn Basel II trước thời hạn
Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt (Viet Capital Bank) vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quyết định cho phép áp dụng Thông tư 41/2016/TT- NHNN...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư