Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng. Cụ thể như sau.

NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 54/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/09/2017)

1. Tên tổ chức phát hành: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 191, phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

3. Số điện thoại:  (84-24) 39446368                                               

4. Số Fax: (84-24) 39446362

5. Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có): Không có

6. Cổ phiếu đăng ký chào bán:

- Tên cổ phiếu: cổ phiếu Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam.

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Bằng chữ: Mười nghìn đồng)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 500.000.000 (Năm trăm triệu) cổ phiếu chia thành 2 đợt như sau:

Đợt 1: 70.000.000 cổ phiếu

Đợt 2: 430.000.000 cổ phiếu

Trước khi phát hành đợt 2, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) sẽ báo cáo các cơ quan có thẩm quyền và công bố thông tin theo quy định.

Techcombank chào bán 70.000.000 cổ phiếu Đợt 1 với những thông tin sau:

1. Tổng khối lượng cần huy động Đợt 1: 2.100.000.000.000 đồng (Hai nghìn một trăm tỷ đồng)

2. Mục đích huy động vốn Đợt 1:

Đợt chào bán được thực hiện nhằm tăng vốn điều lệ của Techcombank. Việc tăng vốn điều lệ nhằm giúp Techcombank nâng cao năng lực tài chính, quy mô hoạt động và khả năng cạnh tranh, tạo cơ sở cho việc phát triển bền vững, an toàn và hiệu quả của Techcombank và cho phép Techcombank thực hiện thành công chiến lược phát triển ngân hàng, cụ thể:

- Đáp ứng tốt hơn các chỉ tiêu về an toàn trong hoạt động ngân hàng, nâng cao năng lực quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng;

- Nâng cao năng lực đầu tư phát triển hệ thống công nghệ ngân hàng hiện đại và xây dựng, phát triển hệ thống trụ sở, mạng lưới hoạt động của ngân hàng; và

- Bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh.

3. Giá chào bán ra công chúng Đợt 1: 30.000 đồng/cổ phiếu

4. Số lượng đăng ký mua tối thiểu Đợt 1: Không có

5. Thời gian nhận đăng ký mua Đợt 1:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách phân bổ quyền mua cổ phiếu: 10/10/2017

- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Dự kiến từ ngày 19/10/2017 đến ngày 02/11/2017

- Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Dự kiến từ ngày 19/10/2017 đến ngày 07/11/2017

6. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch Đợt 1:

6.1. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu

- Cổ đông đã lưu ký tập trung: Cổ đông thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (công ty chứng khoán) nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.

- Cổ đông chưa lưu ký tập trung: Cổ đông thực hiện việc đăng ký, nộp tiền mua cổ phiếu, thủ tục chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu tại:

+ Tại Hà Nội: Hội sở Techcombank, Tầng 2, Số 191, phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Điện thoại: (84-24) 39446368 (máy lẻ 1507, 5316)

+ Tại Tp. HCM: Techcombank, Tầng 17, Số 9-11 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1; Điện thoại: (84-28) 3911686868 (máy lẻ 6637)

+ Tại Hải Phòng: Chi nhánh Techcombank Hải Phòng, 5 Lý Tự Trọng, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng; Điện thoại: (84 - 031.3810868)

+ Tại Đà Nẵng: Chi nhánh Techcombank Đà Nẵng, Số 304 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng; Điện thoại: (84 – 236 3655118, máy lẻ 118)

Lưu ý: Khi đến làm thủ tục cổ đông cần mang theo Bản gốc Giấy CMND hoặc Thẻ Căn cước công dân (đối với cổ đông cá nhân); Giấy giới thiệu và bản gốc CMND hoặc Thẻ Căn cước công dân của người được ủy quyền (nếu có) (đối với cổ đông tổ chức).

6.2.Địa điểm công bố Bản cáo bạch: Bản cáo bạch và các biểu mẫu liên quan đến việc đăng ký mua cổ phiếu, chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu được công bố và đăng tải tại website: www.techcombank.com.vn và www.vcsc.com.vn

7. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu Đợt 1:

Tên tài khoản: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam

Số tài khoản: 124000031777

Ngân hàng: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Sông Nhuệ

Địa chỉ: số 10 Ngô Quyền, Hà Đông, Hà Nội

Nội dung: Mua phát hành thêm cổ phiếu  TCB của ,

Ngày 26 tháng 9 năm 2017

CHỦ T­­ỊCH HĐQT

(Đã ký)

Hồ Hùng Anh

ĐT

Bình luận của bạn về bài viết...