"Nghệ thuật sắp đặt" từ cột, dây điện và giao thông Hà Nội
Những “hàng rào” chắn giữa tuyến phố mới đẹp này đã trở thành kẻ thù của các phương tiện giao thông nhiều tháng qua.
Bình luận của bạn về bài viết...