Đặt mua báo in| Ngày 16 tháng 05 năm 2021, 23:16:03
Ocean Group khiếu nại Tòa án Ba Đình
Chí Tín - 18/02/2019 15:33
 
Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương – Ocean Group (mã OGC, sàn HOSE) vừa có đơn khiếu nại lên Tòa án nhân dân Hà Nội đối với Quyết định giải quyết khiếu nại số 01/2019/QĐ-CA ngày 24/01/2019 của Chánh án Tòa án Nhân dân quận Ba Đình.Đây là vụ kiện liên quan đến tranh chấp giữa Ocean Group và công ty của ông Hà Văn Thắm, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ocean Group.
Vụ kiện giữa Ocean Group và Hà Bảo đang ngày càng rắc rối
Vụ kiện giữa Ocean Group và công ty của ông Hà Văn Thắm đang ngày càng rắc rối

Nội dung  giải quyết khiếu nại của Ocean Group liên quan đến việc giải quyết của Tòa đối với khiếu nại trước đây của công ty này. Trước đó,   Ocean Group đã đề nghị Tòa án  hủy toàn bộ Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự số 13/2019/QĐST-KDTM ghi ngày 15/01/2019.

Ocean Group cho biết công ty này không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại nêu trên của Chánh án Tòa án Nhân dân Quận Ba Đình. Các nội dung mà Chánh án Tòa án Nhân dân Quận Ba Đình xem xét trong quá trình giải quyết khiếu nại của Tập đoàn Đại Dương chưa đảm bảo việc xem xét một cách khách quan, đầy đủ và toàn diện trên cơ sở tài liệu vụ việc và tài liệu Tập đoàn Đại Dương đã cung cấp.

“Chúng tôi khẳng định việc Thẩm phán quyết định mở phiên họp giải quyết vụ việc khi chưa thực hiện đầy đủ thủ tục xác minh thu thập chứng cứ, chưa giải quyết xong việc thụ lý đơn yêu cầu độc lập của Ocean Group, chưa tiến hành mở phiên hoà giải là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi hợp pháp của Tập đoàn Đại Dương”, nội dung đơn của Ocean Group nêu.

Vì vậy, bằng Đơn Khiếu nại này, Ocean Group kiến nghị Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội xem xét hủy toàn bộ Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự số 13/2019/QĐST-KDTM của Tòa án nhân dân quận Ba Đình và hủy toàn bộ Quyết định giải quyết khiếu nại số 01/2019/QĐ-CA ghi ngày 24/01/2019 của Chánh án Tòa án Nhân dân quận Ba Đình.

Ocean Group là Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ việc kinh doanh thương mại thụ lý số 42/2018/TLST-KDTM về việc “Yêu cầu hủy Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông” theo Đơn yêu cầu của Chủ Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo. Đây  là công ty do ông Hà Văn Thắm làm chủ doanh nghiệp.

Trong vụ việc này, theo yêu cầu của Chủ Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo, Tòa án đã ban hành Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 114/2018/QĐ-BPKCTT ngày 03/10/2018 (Tài liệu số 02 – đính kèm) và đã thay thế Quyết định này bằng Quyết định Thay đổi Biện pháp Khẩn cấp Tạm thời số 146/2018/QĐ-BPKCTT ngày 18/10/2018.

Trong quá trình giải quyết vụ việc, Tập đoàn Đại Dương cũng đã có nhiều văn bản đề nghị Toà án tiến hành xác minh thu thập chứng cứ để giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, vụ việc vẫn vướng mắc đến nay mà các bên chưa giải quyết xong.

Rắc rối quyền cổ đông của Hà Bảo tại Ocean Group
Việc xác định quyền cổ đông của Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo (do ông Hà Văn Thắm là chủ doanh nghiệp) tại CTCP Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group)...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư