Rắc rối quyền cổ đông của Hà Bảo tại Ocean Group
Việc xác định quyền cổ đông của Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo (do ông Hà Văn Thắm là chủ doanh nghiệp) tại CTCP Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group) vẫn rối như tơ vò.

Pháp nhân Hà Bảo còn hay mất?

Như Báo Đầu tư đã thông tin, Tòa án Nhân dân quận Ba Đình đã có Quyết định 114/2018/QĐ-BPKCTT (Quyết định 114) về việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời là cấm thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Ocean Group, sau khi nhận được đơn khiếu kiện của Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo. 

.

Theo lập luận của Tòa án quận Ba Đình, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Ocean Group sẽ ảnh hưởng đến quá trình giải quyết vụ án, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của các đương sự trong vụ kiện mà Tòa đang giải quyết.

Sau đó, Ocean Group đã có đơn khiếu nại về việc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Hà Bảo dùng để cung cấp cho Tòa đã không còn hiệu lực (đã bị thu hồi), đồng thời đề nghị hủy bỏ Quyết định 114 vì cho rằng, việc thực hiện quyết định này là không cần thiết. 

Sau khi tiếp nhận đơn khiếu nại nêu trên, Tòa án quận Ba Đình đã ban hành Quyết định mới số 146/2018 /QĐ-BPKCTT ngày 18/10/2018, thay thế Quyết định 114. Trong đó, Tòa Ba Đình cho rằng, không cần thiết phải dừng thực hiện toàn bộ Nghị quyết cổ đông của Ocean Group, nhưng vẫn yêu cầu dừng thực hiện một số điều của nghị quyết này (từ Điều 9 đến Điều 14).

Liên quan lý do Hà Bảo đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nhưng Tòa vẫn thụ lý đơn của công ty này, Tòa án quận Ba Đình cho rằng, doanh nghiệp sau khi bị thu hồi giấy đăng ký kinh doanh được coi là đang trong quá trình giải thể. Theo đó, doanh nghiệp vẫn có thể tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp luật.

Bùng nhùng quyền cổ đông 

Sự rắc rối giữa Hà Bảo và Ocean Group xuất phát từ các quan điểm khác nhau giữa 2 bên liên quan đến quyền cổ đông của ông Hà Văn Thắm (thông qua pháp nhân là Công ty Hà Bảo).

Ngày 22/10/2018, Ocean Group đã có đơn khiếu nại gửi Tòa án quận Ba Đình đề nghị chấm dứt việc thụ lý đơn khởi kiện của Hà Bảo.

Ngày 25/10/2018, Tòa án quận Ba Đình ra Quyết định số 04/2018/QĐ-CA, với 2 nội dung chính là không chấp nhận đơn khiếu nại trên của Ocean Group và giữ nguyên Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời số 146/2018 /QĐ-BPKCTT ngày 18/10/2018.

Ông Hà Văn Thắm từng là Chủ tịch HĐQT và là cổ đông lớn nhất của Ocean Group, với số lượng cổ phiếu OGC đứng tên Hà Bảo là 68,8 triệu cổ phiếu và hơn 3,3 triệu cổ phiếu đứng tên cá nhân ông Thắm, chiếm tổng cộng tới 24% cổ phần của Ocean Goup. Sau khi vụ án hình sự liên quan đến ông Thắm diễn ra năm 2014, Ocean Group đã khá lúng túng trong việc xác định quyền lợi của ông Thắm liên quan đến số cổ phiếu trên. 

Theo Ocean Group, cho đến trước thời điểm Đại hội đồng cổ đông diễn ra, các cơ quan pháp luật cũng chưa có văn bản, quyết định nào phủ nhận quyền sở hữu đối với số cổ phần liên quan đến ông Thắm tại Ocean Group. 

Trước khi họp cổ đông năm 2018, để có căn cứ rõ ràng cho việc xác định Hà Bảo có còn quyền cổ đông hay không, Ocean Group đã gửi công văn đến Cục Thi hành án dân sự Hà Nội đề nghị xin ý kiến xác nhận quyền cổ đông của ông Hà Văn Thắm và Công ty Hà Bảo. 

Theo ý kiến trả lời của Cục Thi hành án dân sự Hà Nội, ông Hà Văn Thắm phải nộp hơn 1 tỷ đồng án phí dân sự và hình sự, bồi hoàn cho Ocean Bank 2 khoản: 791 tỷ đồng và 106 tỷ đồng. Đến nay, thời gian tự nguyện thi hành án đã hết, ông Thắm vẫn chưa thực hiện các nghĩa vụ tài chính này. Cục Thi hành án Hà Nội cũng đã ban hành Quyết định số 41/QĐ-CTHADS về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản đối với số cổ phiếu của Công ty Hà Bảo và ông Thắm. Do vậy, đại diện Hà Bảo không được tham gia biểu quyết các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. 

Tuy nhiên, đại diện Công ty Hà Bảo cho rằng, ngay cả trường hợp bị kê biên tài sản, thì quyền cổ đông của họ vẫn còn. Hà Bảo vẫn có tên trong danh sách cổ đông của Ocean Group và vẫn nằm trong danh sách đã chốt trước khi tổ chức Đại hội. Đại diện công ty này cũng cho rằng, số cổ phần trên cũng chưa được xử lý chuyển nhượng cho ai (dù đã bị kê biên). Do đó, quyền tham dự và biểu quyết của Hà Bảo tại Đại hội đồng cổ đông vẫn chưa mất.

Chí Tín

Bình luận của bạn về bài viết...