Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 22 tháng 05 năm 2024,
Phải có chứng chỉ hành nghề mới được tham gia thẩm định giá gói thầu?
Anh Ngọc - 21/01/2020 07:24
 
Cá nhân làm công tác thẩm định tại cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư không yêu cầu có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng khi được giao nhiệm vụ thẩm định dự án thuộc thẩm quyền của người quyết định đầu tư.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Văn Vĩnh (Tổng công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV) đặt câu hỏi như sau: Hiện Phòng Đầu tư Tổng Công ty ông là cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư (Hội đồng thành viên Tổng Công ty), được giao nhiệm vụ thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình và thực hiện các công việc về quản lý chi phí đầu tư xây dựng liên quan đến các dự án do Tổng Công ty làm chủ đầu tư.

Theo chuyên môn, ông được giao nhiệm vụ xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng là một phần của các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Tại Khoản 14, Điều 3 Luật Xây dựng 2014 giải thích: “Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư là cơ quan, tổ chức có chuyên môn phù hợp với tính chất, nội dung của dự án và được người quyết định đầu tư giao nhiệm vụ thẩm định”.

Mặt khác, pháp luật về xây dựng hiện hành không có quy định điều kiện năng lực của chủ đầu tư và điều kiện năng lực của cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm theo quy định tại Khoản 4, Điều 7 của Luật Xây dựng 2014; Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư chịu trách nhiệm theo quy định tại Khoản 9, Điều 57 Luật Xây dựng 2014.

Theo quy định tại Khoản 11, Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng và Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 5/10/2018 hướng dẫn về chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài thì xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng là một phần của các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Do đó, người chủ trì thẩm định các công việc có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng theo quy định.

Ông Vĩnh hỏi, trường hợp cá nhân ông (không phải là người chủ trì) thực hiện thẩm định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng theo nhiệm vụ được giao để lập báo cáo kết quả thẩm định, trình cấp thẩm quyền Tổng Công ty xem xét, phê duyệt thì cóbắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề định giá xây không?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Theo Khoản 14, Khoản 27, Khoản 36 Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014 thì cá nhân làm công tác thẩm định tại cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư không yêu cầu có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng khi được giao nhiệm vụ thẩm định dự án thuộc thẩm quyền của người quyết định đầu tư.

Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2018 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình thì “Kết quả thẩm định phải có đánh giá, kết luận về mức đáp ứng yêu cầu đối với từng nội dung thẩm định và toàn bộ nội dung trình thẩm định theo mẫu quy định tại Phụ lục II Nghị định 59/2015/NĐ-CP”. Do đó, báo cáo kết quả thẩm định do cơ quan thẩm định ký và đóng dấu.

Người thẩm định hồ sơ thầu phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu?
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 2683/BKHĐT-QLĐT về việc quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu, trong đó đã liệt...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư