Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 16 tháng 06 năm 2024,
Phấn đấu 50% xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020
Như Chính - 06/09/2016 09:25
 
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 đạt tỷ lệ 50% số xã trên cả nước đạt chuẩn nông thôn mới.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo kế hoạch, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương sẽ lựa chọn, đề nghị khen thưởng: Mỗi cụm thi đua 1 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới. Mỗi khối thi đua 1 bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể Trung ương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới. Một số tỉnh, thành phố tiêu biểu nhất trong các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã được khen thưởng tại Tổng kết giai đoạn I, được khen thưởng tại Tổng kết Phong trào Thi đua vào năm 2020.

Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lựa chọn, đề nghị khen thưởng: Các huyện đạt chuẩn nông thôn mới (trừ các huyện đã được khen thưởng giai đoạn 2011 - 2015). 5% số xã của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 (trừ các xã đạt chuẩn nông thôn mới đã được khen thưởng tại giai đoạn 2011 - 2015). 5% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Xã đặc biệt khó khăn có nhiều nỗ lực vươn lên trong xây dựng nông thôn mới.

Bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể Trung ương lựa chọn, đề nghị khen thưởng: 2 đến 3 đơn vị trực thuộc, 1 đến 2 cá nhân tiêu biểu có thành tích nổi bật trong Phong trào thi đua để đề nghị khen thưởng.

Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chọn 2 đến 3 cá nhân tiêu biểu (là cán bộ trực tiếp chỉ đạo và thực hiện Chương trình nông thôn mới các cấp; người dân có nhiều đóng góp, người nông dân có phát minh sáng chế, doanh nhân tiêu biểu...) trong xây dựng nông thôn mới để đề nghị khen thưởng.

Mức khen thưởng

Theo quy định, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu sẽ được Chính phủ tặng Cờ Thi đua và thưởng 1 công trình phúc lợi trị giá 1 tỷ đồng.

Huyện đạt chuẩn nông thôn mới được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba và thưởng công trình phúc lợi trị giá 10 tỷ đồng.

Tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất và thưởng công trình phúc lợi trị giá 30 tỷ đồng.

Doanh nghiệp và các cá nhân có thành tích xuất sắc hoặc đặc biệt xuất sắc trong việc thực hiện Phong trào thi đua được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen hoặc đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba và thưởng theo quy định hiện hành.

Xây dựng nông thôn mới nợ đọng như chúa Chổm
Tổng số nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc chương trinh nông thôn mới tính đến hết 31/01/2016 khoảng 15.212 tỷ đồng.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư