Lá cờ đỏ sao vàng từ Nhà Giàn DK1 gửi về đất liền mang ý nghĩa thiêng liêng

 

 

 

Thư của chiến sỹ Nhà giàn DK1/2 gửi về cho cô và trò trường Tiểu học Hồi Ninh, tỉnh Ninh Bình!

 

 

Niềm vui khi đọc thư của các chiến sỹ trên đảo Trường Sa lớn 

 

 

 

 

 

Chiến sỹ Hải quân trên đảo Song Tử Tây hồi âm những bức thư của các em học sinh.

 

 

Tranh thủ đọc thư của các em học sinh gửi về cho chiến sỹ ở Đảo Song Tử Tây.

 

 

Báo Đầu tư đến với các cán bộ, chiến sỹ Trường Sa.

 

 

 

Các lái tàu tranh thủ đọc Báo Đầu tư trên thuyền KN390.

 

 

Gửi bức tranh của các em học sinh Trường Tiểu học Hồi Ninh đến các chiến sỹ Đảo Đá Tây A

 

 

Lãng hoa học sinh Trường Tiểu học Hồi Ninh tỉnh Ninh Bình gửi đến các chiến sỹ của Nhà Giàn DK1/2.

 

 

Chiến sỹ Đảo Đá Tây A tặng cờ lưu niệm cho đại biểu đế thăm đảo 

 

 

Các chiến sỹ Hải quân đảo Sinh Tồn đang xem những bức tranh do các học sinh trường Tiểu học Hồi Ninh vẽ 

 

 

 

Thư của chiến sỹ Đảo Sinh Tồn gửi về cho các em học sinh ở đất liền.

 

 

 

Niềm vui của các em học sinh khi nhận được món quà là Ốc Tai Tượng từ Trường Sa 

 

 

Cô và trò trường Hồi Ninh đang gấp hạc giấy và viết thư gửi ra đảo cho các chiến sỹ Trường Sa.

 

 

 

Giảng viên chính Nguyễn Thị Thu Quỳnh, Đại học Hàng Hải Việt Nam trò chuyện cùng chiến sỹ trên Đảo Đá Tây A.

 

 

 

 

Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về với Đảo Trường Sa Lớn.

 

 

Trường Sa luôn trong tim triệu người dân đất Việt!

 

(HẾT)

 

DƯƠNG NGÂN THỰC HIỆN 07/05/2024 22:09
Back To Top