Đặt mua báo in| Ngày 10 tháng 12 năm 2022, 08:09:09
Phú Yên giảm hơn 20.200 hộ nghèo giai đoạn 2016-2020
Gia Minh - 11/09/2020 11:44
 
Giai đoạn 2016-2020, kinh phí bố trí cho chương trình giảm nghèo bền vững là 430 tỷ đồng. Nhờ vậy, Phú Yên đã giảm số lượng hộ nghèo từ 30.803 hộ xuống còn 10.271 hộ.

Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2016 - 2020 địa phương đã đạt mục tiêu giảm nghèo và hạn chế thấp nhất tình trạng tái nghèo. Kết quả điều tra vào năm 2016, toàn tỉnh Phú Yên có 30.803 hộ nghèo (12,62 %).

Đến cuối năm 2019 còn 10.271 hộ (3,93%), dự ước cuối năm 2020 chỉ còn 2,54% hộ nghèo, đạt mục tiêu đề ra. Kinh phí đã bố trí thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 của Phsu Yên là gần 430 tỷ đồng.

Cá nhân, tập thể nhận Bằng khen của tỉnh Phú Yên về thành tích vươn lên thoát nghèo
Cá nhân, tập thể nhận Bằng khen của tỉnh Phú Yên về thành tích vươn lên thoát nghèo

Các hộ nghèo được thụ hưởng đầy đủ các chính sách của Đảng và Nhà nước như: chính sách tín dụng, y tế, xóa nhà ở tạm… Đến cuối năm 2019, tỉnh Phú Yên đã có 02 huyện thoát nghèo (theo Quyết định số 293/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ); 01 xã đặc biệt khó khăn và 10 thôn, buôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi hoàn thành Chương trình 135.

Ngoài ra, để hỗ trợ các hộ nghèo phát triển kinh tế, tỉnh đã tăng nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; thực hiện các chính sách khuyến nông, khuyến công, khuyến lâm, khuyến ngư, chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng. Bên cạnh đó, nhiều hộ gia đình được giúp đỡ và vươn lên thoát nghèo thông qua việc triển khai "mô hình cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo".

Tuy nhiên, công tác giảm nghèo vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như một số chính sách, dự án giảm nghèo chưa phù hợp với từng vùng, miền, từng nhóm đối tượng đặc thù; mức hỗ trợ thấp, đầu tư còn dàn trải, đa phần mang tính hỗ trợ trực tiếp, chưa đáp ứng nhu cầu thực tế để đạt mục tiêu giảm nghèo bền vững; nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo còn hạn chế, chủ yếu là vốn Trung ương hỗ trợ và ngân sách của tỉnh...

Trong mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, Phú Yên đề ra chỉ tiêu mỗi năm giảm 1,5 - 2,0% tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới giai đoạn 2021-2025 khi Thủ tướng Chính phủ ban hành); riêng các xã nghèo, xã thuộc vùng khó khăn giảm bình quân 2,5 - 3%/năm.  

Theo ông Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2021-2025, Phú Yên tiếp tục triển khai các dự án, chính sách theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn tới theo hướng tập trung, có tính căn cơ, bài bản hơn, đi vào những nội dung cụ thể, phù hợp với từng địa phương, tạo nhiều cơ hội cho hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Phú Yên: Quy hoạch 36,2 ha dự án khu dân cư phía Bắc đường Ngô Gia Tự
Cùng với việc chỉnh trang đô thị, việc quy hoạch Khu dân cư nhằm tạo ra quỹ đất mới cho thành phố Tuy Hòa kêu gọi đầu tư và đấu giá tăng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư