Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 10 tháng 12 năm 2023, 23:35:13
Phú Yên lấy ý kiến góp ý về dự thảo Quy hoạch tỉnh
Toàn Nguyễn - 01/02/2023 14:32
 
Tỉnh Phú Yên yêu cầu chính quyền địa phương lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Quy hoạch tỉnh và tổng hợp, gửi về cơ quan lập quy hoạch trước ngày 13/2/2022.

UBND tỉnh Phú Yên vừa yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thông báo đến UBND cấp xã và các cơ quan, tổ chức đóng trên địa bàn biết về việc lấy ý kiến dự thảo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; giao UBND cấp xã có trách nhiệm thông tin việc lấy ý kiến về Quy hoạch tỉnh đến cộng đồng và các cá nhân liên quan.

Theo đó, hồ sơ được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và  của Sở Kế hoạch và Đầu tư (http://ipcphuyen.gov.vn/quy-hoach/1430-Lay-y-kien-Quy-hoach-tinh-Phu-Yen-thoi-ky-2021-2030,-tam-nhin-den-nam-2050.html) hoặc tải hồ sơ Quy hoạch tỉnh Phú Yên qua đường link rút gọn rg.link/ir13HMk.

Đồng thời, UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở ý kiến góp ý của cộng đồng dân cư, cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan có trách nhiệm tổng hợp và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (cơ quan lập Quy hoạch) trước 13/02/2022 để tổng hợp, tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định.

Được biết, đến ngày 13/1/2023, UBND tỉnh Phú Yên đã tổ chức lập và hoàn thành hồ sơ Dự thảo Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đang tổ chức lấy ý kiến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các địa phương trong vùng và liền kề.

Theo dự thảo Quy hoạch tỉnh Phú Yên, UBND tỉnh Phú Yên đề cập một trong những quan điểm lập quy hoạch của tỉnh là phát huy yếu tố con người, coi trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, xem đây là động lực trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; bảo tồn di sản, phát huy, phát triển nền văn hóa truyền thống các dân tộc trong tỉnh…

Đồng thời, mục tiêu tổng quát phát triển tỉnh Phú Yên đến năm 2030 là tăng trưởng nhanh và ổn định trong thời kỳ 2021 - 2030; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, phát triển nhanh các ngành, sản phẩm công nghiệp, dịch vụ có hàm lượng khoa học công nghệ cao, giá trị gia tăng cao, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái để tạo sự chuyển biến về chất lượng trong quá trình phát triển; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tập trung đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, đảm bảo yêu cầu phát triển…

Trước đó, vào ngày 8/1/2023, tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu Phú Yên phải tiếp tục coi trọng, tập trung, đẩy mạnh công tác quy hoạch; quy hoạch phải đi trước một bước, có tư duy đột phá, tầm nhìn dài hạn, chiến lược, còn việc thực hiện, đầu tư có thể phân kỳ; quy hoạch phải chỉ ra và phát huy tiềm năng, thế mạnh, khắc phục hạn chế, bất cập…

Các dự án kè chống sạt lở ở Phú Yên: Cấp bách trên giấy, bê bết trên thực địa
Trước tình trạng sạt lở bờ sông và ven biển diễn ra ngày càng nghiêm trọng, tỉnh Phú Yên đã và đang đầu tư nhiều dự án kè biển, kè sông. Tuy...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư