Đặt mua báo in| Ngày 20 tháng 09 năm 2020, 18:30:34
PV GAS chủ động ứng phó với dịch bệnh Covid-19
Như Loan - 19/03/2020 09:59
 
Thực hiện Chỉ thị của Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách nhằm ứng phó với tác động kép của dịch bệnh Covid-19 và giá dầu sụt giảm, PV GAS tiếp tục triển khai các bước hành động kiên quyết, đồng tâm nhằm đảm bảo sản xuất kinh doanh và thực hiện an ninh – an toàn hệ thống khí.

Xác định đề cao nhiệm vụ cùng trách nhiệm ứng phó chủ động với tác động kép của dịch bệnh Covid-19 và giá dầu sụt giảm, PV GAS đã lập tức xây dựng và triển khai Kế hoạch ứng phó với dịch bệnh Covid-19 để đảm bảo sản xuất kinh doanh liên tục.

Trước đó, Tổng công ty cũng đã ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 với nhiệm vụ: Chỉ đạo việc thiết lập và duy trì hệ thống chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra tại các đơn vị của Tổng công ty; Điều hành chỉ đạo các hoạt động ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra ứng với từng cấp độ/giai đoạn dịch xảy ra của từng đơn vị nơi có dịch bệnh.

.
PV GAS đã xây dựng và triển khai Kế hoạch ứng phó với dịch bệnh Covid-19 để đảm bảo sản xuất kinh doanh liên tục.

Tại Kế hoạch ứng phó với dịch bệnh Covid-19, lãnh đạo PV GAS đã phân định trách nhiệm và hướng dẫn công tác phòng chống, ứng cứu khẩn cấp cho tình huống dịch bệnh Covid-19 có thể xảy ra tại các đơn vị của PV GAS, nhằm các mục tiêu cụ thể: Duy trì quá trình vận hành liên tục các công trình khí để đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia; Đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của PV GAS; Hạn chế sự lây nhiễm, ảnh hưởng sức khoẻ và thiệt hại tính mạng của người lao động và cộng đồng. Kế hoạch được triển khai thực hiện ở tất cả các đơn vị thuộc Cơ quan điều hành Tổng công ty, các Công ty trực thuộc, các Ban Quản lý các dự án...

Bản Kế hoạch cũng được triển khai quyết liệt với việc phân định trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ hết sức cụ thể, công bố danh sách thông tin liên lạc khẩn cấp của Văn phòng ứng cứu sự cố PV GAS và Danh sách Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Tổng công ty.

Cũng nhằm phục vụ điều phối và triển khai công tác chủ động trong bối cảnh dịch bệnh lan nhanh, PV GAS đã ban hành Hướng dẫn tạm thời về chế độ làm việc từ xa. Hướng dẫn này vận dụng Điều 185 Bộ luật Lao động năm 2012 nhằm phục vụ yêu cầu về an toàn bảo vệ theo mức độ ưu tiên Con người - Môi trường - Tài sản.

Chế độ làm việc từ xa chỉ áp dụng đối với người lao động làm việc theo giờ hành chính thuộc Văn phòng Cơ quan Tổng công ty/Đơn vị. Hướng dẫn thực hiện việc hạn chế sự lây lan của dịch bệnh trong trụ sở hoặc trong những thời điểm cần thiết, khi người lao động phải làm việc từ xa hoặc tại nhà trong trường hợp bất khả kháng/thiên tai/dịch bệnh…, đồng thời vẫn đảm bảo quyền và lợi ích hợp lý cho người lao động, tạo điều kiện cho người lao động yên tâm cách ly/điều trị bệnh tại nhà; đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty được duy trì thường xuyên liên tục.

Cũng nhằm mục tiêu hạn chế lây lan bệnh dịch, PV GAS còn tăng cường các chức năng phục vụ công tác qua mạng, tận dụng mọi năng lực thông tin liên lạc trên các phương tiện công nghệ thông tin, nhưng vẫn duy trì tính bảo mật và chất lượng truyền tin. Hầu hết các hệ thống công nghệ phục vụ họp trực tuyến đều được tận dụng hết công suất, nhằm đảm bảo mạch liên lạc sản xuất kinh doanh không bị hạn chế, trong điều kiện hạn chế gặp gỡ, tiếp xúc đông người.

Tại một số cuộc họp bắt buộc, số lượng thành viên dự họp được hạn chế tối thiểu. Mọi thành viên dự họp đều được đo nhiệt độ, được yêu cầu đeo khẩu trang, ngồi họp cách xa nhau. Các biện pháp phòng chống dịch bệnh bổ sung được trang bị ở mọi trụ sở, hệ thống khí của PV GAS: gel sát khuẩn, dung dịch rửa tay y tế, khẩu trang…

Nghĩa tình PV GAS với công tác an ninh biển đảo
Việt Nam là quốc gia ven biển nằm bên bên bờ Tây của Biển Đông, với bờ biển trải dài trên 3.260 km trải dài từ Bắc xuống Nam và hơn 3.000 đảo...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư