Đặt mua báo in| Ngày 08 tháng 03 năm 2021, 16:16:44
PV Power bổ sung nội dung hợp đồng mua bán khí với PV Gas
Chí Tín - 07/03/2020 20:39
 
Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần (PV Power, mã POW, sàn HoSE) vừa vừa có Nghị quyết Hội đồng quản trị về hợp đồng mua bán khí.
Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi là 657 tỷ đồng
Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi của PV Power tại thời điểm 31/12/2019  là 657 tỷ đồng

Theo đó, PV Power bổ sung Hợp đồng mua bán khí cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 số 45/HĐKT-ĐLDK giữa PV Power và Tổng công khí Việt Nam (PV Gas).

Trước đó ít ngày, PV Power cũng mới có Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua sửa đổi các điều khoản về khối lượng khí, lượng khí bao tiêu và khí giao thiếu nwam 2020 của Hợp đồng mua bán khí cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 với PV Gas.

Về kinh doanh, năm 2019 vừa qua, PV Power đạt doanh thu thuần 35.421 tỷ đồng (năm trước đạt 14.835 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế đạt 2.837 tỷ đồng (năm 2018 đạt 575 tỷ đồng).

PV Power hiện là nhà sản xuất và cung cấp điện năng lớn thứ 2 cả nước chỉ sau Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Tại thời điểm 31/12/2019, PV Power có tổng vốn chủ sở hữu là 29.603 tỷ đồng, tổng tài sản là 58.169 tỷ đồng.

Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi là 657 tỷ đồng, dự phòng đầu tư tài chính dài hạn là 38,8 tỷ đồng.

Mới đây, PV Power và Ngân hàng HSBC Việt Nam vừa ký Hợp đồng tín dụng hạn mức ngắn hạn trị giá 1.400 tỷ đồng Việt Nam.

PV Power chờ những dự án khủng
Sau gần 18 tháng cổ phần hoá, hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí (PV Power) vẫn chưa có nhiều đột biến.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư