Đặt mua báo in| Ngày 25 tháng 09 năm 2022, 04:48:12
PV Machino sẽ niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán
- 24/04/2015 10:37
 
Sáng 24/4, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí đã họp Đại hội đồng cổ đông thương niên 2015.
TIN LIÊN QUAN

Tại Báo cáo Hội đồng quản trị đã được Đại hội thông qua, Công ty đã thống nhất chủ trương sớm thực hiện niêm yết cổ phiếu của PV Machino trên Sở giao dịch chứng khoán. 

Theo ông Phạm Văn Hiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị PV Machino, đến nay cổ phiếu công ty chưa niêm yết là do hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty có nhiều biến động.

 

Cụ thể, tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu không ổn định, đạt tỷ lệ thấp. Ngoài ra, thị trường chứng khoán cũng còn nhiều biến động, sức hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước còn chưa cao.

Theo định hướng của PV Machino trong năm 2015, Công ty sẽ thực hiện tái cấu trúc và sẽ không còn công ty con và tập trung vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi.

Hiện PV Machino đang tập trung tiếp cận các dự án, nhà máy sản xuất điện của Tổng Công ty điện lực Việt Nam.

Theo đó, PV Machino sẽ tham gia chuỗi cung ứng vật tư, thiết bị, phụ tùng trong Trong Tổng Công ty điện lực Việt Nam, nâng dần tỷ trọng doanh thu từ lĩnh vực cung cấp vật tư, thiết bị này từ 30% lên 50%.

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015, PV Machino dự kiến đạt doanh thu 600 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 15 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 13,24 tỷ đồng.

Ngoài ra, PV Machino cũng lên kế hoạch khá dài hạn cho 5 năm tiếp theo, từ nay đến 2020.
Cụ thể, PV Machino dự kiến doanh thu năm 2016 là 700 tỷ đồng, năm 2017 là 850 tỷ đồng, năm 2018 là 1.000 tỷ đồng, 2019 là 1.200 tỷ đồng và 2020 là 1.500 tỷ đồng.

Tương tự, lợi nhuận trước thuế từ 2016 đến 2020 lần lượt là 24,98 tỷ đồng, 28,19 tỷ đồng, 32,76 tỷ đồng, 37,32 tỷ đồng, 50,36 tỷ đồng.

Với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế, giai đoạn 2016 đến 2020 được đặt ra kế hoạch lần lượt là 21,98 tỷ đồng, 24,55 tỷ đồng, 28,21 tỷ đồng, 31,86 tỷ đồng và 42,29 tỷ đồng.

Trước đó, trong năm 2014, PV Machino đạt tổng doanh thu 892,62 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 12,05 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 12,96 tỷ đồng. Vốn điều lệ hiện tại của PV Machino là 386 tỷ đồng.

Cao su HAGL đổi tên, lên kế hoạch niêm yết
Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức vừa ban hành Nghị quyết đổi tên Công ty cổ phần cao su Hoàng Anh Gia Lai thành Công ty...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư