Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 09 tháng 12 năm 2023, 05:19:03
PVS chuẩn bị trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 8% bằng tiền
Duy Bắc - 19/09/2022 07:20
 
Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (mã chứng khoán PVS - sàn HNX) thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 8%.

Cụ thể, ngày 28/9, Công ty chốt danh sách cổ tức nhận cổ tức 8%, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 800 đồng và thời gian dự kiến thanh toán là 28/10/2022.

Với 477,97 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Công ty sẽ trả tổng cộng 382,37 tỷ đồng trong lần trả cổ tức này.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2022, Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 3.660,6 tỷ đồng, tăng 29,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 15,45 tỷ đồng, giảm 91% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 8,5% về chỉ còn 4,1%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 36,9% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 88,1 tỷ đồng về 150,6 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 124,2%, tương ứng tăng thêm 80 tỷ đồng lên 144,4 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 114%, tương ứng tăng thêm 15,92 tỷ đồng lên 29,89 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết tăng 14,6%, tương ứng tăng thêm 22 tỷ đồng lên 173,1 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 45,3%, tương ứng tăng thêm 115,38 tỷ đồng lên 369,82 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp - chi phí tài chính - chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý II/2022, Công ty ghi nhận lỗ 249,11 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 29,71 tỷ đồng.

Như vậy, trong kỳ, lợi nhuận giảm 91% chủ yếu do lợi nhuận gộp giảm, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng đột biến. Công ty cho biết thêm chi phí quản lý tăng do quỹ tiền lương trích theo kết quả kinh doanh của công ty mẹ trong quý II/2022 lớn hơn so với quý II/2021.

Được biết, trước đó hoạt động kinh doanh cốt lõi cũng liên tục âm. Cụ thể, năm 2020 ghi nhận âm 280,8 tỷ đồng và năm 2021 ghi nhận âm 120,6 tỷ đồng. Công ty chỉ thoát lỗ nhờ hoạt động tài chính và lãi công ty liên doanh, liên kết.

Luỹ kế trong 6 tháng đầu năm, Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 7.580,5 tỷ đồng, tăng 33,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 265,74 tỷ đồng, giảm 20,7% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2022, Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 10.000 tỷ đồng, giảm 32% so với thực hiện năm 2021 và lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 488 tỷ đồng, giảm 28%. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành 54,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam tăng nhẹ 0,8% so với đầu năm lên 25.035,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 10.171,9 tỷ đồng, chiếm 40,6% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 4.663,7 tỷ đồng, chiếm 18,6% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 4.557,6 tỷ đồng, chiếm 18,2% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 2.820 tỷ đồng, chiếm 11,3% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/9, cổ phiếu PVS giảm 600 đồng về 26.800 đồng/cổ phiếu.

Diễn biến các cổ phiếu cần quan tâm tuần qua: PVS tiếp đà khởi sắc, ngược chiều khuyến nghị tăng 4%
Bên cạnh thị trường giao dịch khá ảm đạm, nhiều cổ phiếu được khuyến nghị mua vào đã không giữ được "thăng bằng" và liên tiếp có...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư