Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 11 tháng 12 năm 2023, 10:51:10
Quảng Nam cần 42.000 tỷ đồng cho đầu tư công trung hạn 2021- 2025
Hoàng Anh - 23/07/2021 15:52
 
Quảng Nam dự kiến vốn đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 là 42.000 tỷ đồng, ưu tiên bố trí cho các dự án có tính chất liên kết phát triển vùng, cơ cấu lại nền kinh tế.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có báo cáo dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Địa phương này đặt mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hằng năm từ 7,5 - 8%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 từ 110 - 113 triệu đồng; thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hằng năm 9% … Để đạt được mục tiêu này, thì cần phải có nguồn vốn đầu tư lớn.

Theo dự kiến của UBND tỉnh Quảng Nam, tổng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 dự kiến là 42.005 tỷ đồng. Trong đó, dự kiến đưa vào cân đối hơn 38.909,8 tỷ đồng, bằng 134% giai đoạn 2016 - 2020.

Cụ thể, vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương là 26.362 tỷ đồng, bằng 155% so với giai đoạn 2016 - 2020; Nguồn thu sử dụng đất dự kiến đưa vào cân đối đầu tư là 7.096 tỷ đồng; Nguồn xổ số kiến thiết là 540 tỷ đồng; Nguồn cải cách tiền lương, vượt thu, tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách địa phương cân đối đầu tư là 9.300 tỷ đồng; Nguồn bội chi ngân sách địa phương là 4.447 tỷ đồng; Nguồn vốn khác giao cho địa phương là 152 tỷ đồng.

Tỉnh Quảng Nam sẽ chú trọng đầu tư phát triển vùng Đông.
Tỉnh Quảng Nam sẽ chú trọng đầu tư phát triển vùng Đông.

Vốn ngân sách Trung ương dự kiến 12.546 tỷ đồng, bằng 104% so với giai đoạn 2016 - 2020.  Trong đó, vốn trong nước là 11.105 tỷ đồng; Vốn chương trình mục tiêu Quốc gia là 5.204 tỷ đồng; Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực là 5.901 tỷ đồng; Vốn nước ngoài ngân sách Trung ương cấp phát là 1.440 tỷ đồng… 

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, mục tiêu phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 là ưu tiên bố trí vốn hoàn thành các chương trình, dự án đã được phê duyệt trong giai đoạn 2016 - 2020, vốn chuẩn bị đầu tư của các dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025. Tuy nhiên, đối với một số dự án đã được phê duyệt trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 nhưng hiệu quả không cao; cần rà soát để giảm quy mô và mức vốn đầu tư, tập trung cho các chương trình, dự án khác có hiệu quả hơn.

Đầu tư các dự án có tính chất liên kết phát triển vùng, cơ cấu lại nền kinh tế; hạ tầng tại các khu đô thị, thành phố, thị xã, các khu đô thị mới, các khu du lịch và chuỗi đô thị động lực ở vùng Đông. Bố trí nguồn vốn đầu tư công cho quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu, điều chỉnh các quy hoạch cho phù hợp.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam sẽ tập trung nguồn vốn tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng nhằm đáp ứng yêu cầu mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; đảm bảo ưu tiên đầu tư vào vùng động lực, các dự án trọng điểm của tỉnh, có tính đột phá và lan tỏa, đảm bảo thời gian đưa vào sử dụng đúng tiến độ. Đối với một số dự án có khả năng xã hội hóa hoặc có thể đầu tư theo hình thức đối tác công tư (dự án PPP), ngân sách nhà nước chỉ đầu tư những hạng mục thiết yếu để đón đầu cơ hội đầu tư từ tư nhân, tạo được hiệu ứng tích cực lan tỏa đến khu vực tư nhân, hỗ trợ khu vực này phát triển và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư