Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 23 tháng 07 năm 2024,
Quảng Ninh sẽ giảm hơn 2.000 biên chế công chức, viên chức hưởng lương ngân sách
Thu Lê - 25/08/2023 16:58
 
Mục tiêu đến năm 2026, Quảng Ninh sẽ giảm 170 biên chế công chức. Trong đó khối Đảng giảm 52 biên chế, khối chính quyền giảm 118 biên chế; giảm 1.950 biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước và 327 cán bộ, công chức cấp xã.

Mới đây, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch số 240-KH/TU ngày 30/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Sử dụng và tinh giản biên chế công chức, viên chức tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022-2026”. 

Theo kế hoạch này, đến năm 2026, toàn tỉnh sẽ giảm 170 biên chế công chức, trong đó khối Đảng giảm 52 biên chế, khối chính quyền giảm 118 biên chế; giảm 1.950 biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước và 327 cán bộ, công chức cấp xã.

Đánh giá kết quả thực hiện, đến nay, Quảng Ninh chưa giảm biên chế công chức theo lộ trình tinh giản theo Kết luận 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị; số viên chức hưởng lương ngân sách nhà nước đã giảm 513 biên chế, chiếm 20,7% so với tổng số phải giảm trong giai đoạn 2022-2026.

Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh
Bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh chỉ tạo tại cuộc họp về việc sử dụng và tinh giản biên chế công chức, viên chức của tỉnh.

Bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết: Quá trình thực hiện Kế hoạch số 240-KH/TU đã được cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai nghiêm túc, quản lý và sử dụng biên chế phù hợp với vị trí việc làm gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ phối hợp các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ tinh giản bộ máy biên chế. Trong thời gian tới, 2 cơ quan này cần báo cáo rõ hơn lộ trình triển khai thực hiện đề án tự chủ; báo cáo sâu hơn, rõ hơn về quá trình đã thực hiện đặt hàng, giao nhiệm vụ, nhất là tại các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực công thương, văn hóa, nông nghiệp.

Đến năm 2026 tỉnh Quảng Ninh sẽ tinh giản biên chế hơn 2.000 công chức, viên chức
Đến năm 2026, tỉnh Quảng Ninh sẽ tinh giản biên chế hơn 2.000 công chức, viên chức.

Ngoài ra, Sở Nội vụ cần lưu tâm đến kiến nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc xem xét giãn lộ trình giảm số lượng biên chế ngành giáo dục được tinh giản năm 2024, để các đơn vị có thời gian chuẩn bị cho thời gian tới; rà soát lại các cơ sở giáo dục thực hiện cơ chế tự chủ để đảm bảo tính khả thi; trong đó tập trung ưu tiên thực hiện cơ chế tự chủ ở các địa phương có điều kiện; cân nhắc kỹ việc tuyển dụng, xét tuyển từ viên chức sang công chức.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng yêu cầu trước ngày 15/9, UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt xong các đề án tự chủ cho các cơ sở giáo dục, làm căn cứ để các đơn vị này lên danh mục các khoản, mức thu theo quy định; khẩn trương chỉ đạo Sở Tài chính cấp đủ kinh phí hoạt động cho ngành giáo dục theo đúng tinh thần Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Chính phủ ban hành Nghị định về tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng từ 1/7/2023
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29/6/2023 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Theo...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư