Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 27 tháng 05 năm 2024,
Quảng Ninh: TP. Hạ Long và TP. Móng Cái có Chủ tịch UBND mới
Thanh Sơn - 17/11/2020 08:06
 
Theo đó, ông Nguyễn Tiến Dũng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long và ông Hồ Quang Huy giữ chức Chủ tịch UBND TP Móng Cái.

Tại kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP Hạ Long khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành công tác bầu cử nhân sự lãnh đạo chủ chốt của thành phố và thảo luận, quyết định một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

HĐND thành phố Hạ Long đã giới thiệu nhân sự ứng cử để bầu bổ sung các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021; các đại biểu HĐND thành phố đã tiến hành bỏ phiếu.

Kết quả, ông Vũ Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, quyền Chủ tịch UBND thành phố đã trúng cử giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố Hạ Long khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu đạt 100% số đại biểu có mặt. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số phiếu đạt 100% số đại biểu có mặt.

Các đại biểu cũng đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc phê duyệt cơ chế hỗ trợ, huy động vốn đầu tư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng các khu đô thị đầu tư trước năm 2005 trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về việc phê chuẩn điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của thành phố.

Trước đó, tại TP. Móng Cái, HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 23 (kỳ họp chuyên đề) để tiến hành công tác bầu cử nhân sự lãnh đạo chủ chốt của thành phố và quyết định một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố Móng Cái đã giới thiệu nhân sự ứng cử để bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND thành phố, khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021; các đại biểu HĐND thành phố đã tiến hành bỏ phiếu.

Căn cứ kết quả bỏ phiếu, ông Hồ Quang Huy, Phó Bí thư Thành ủy, đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số phiếu đạt 23/23 số đại biểu có mặt.

Lãnh đạo TP Móng Cái, Sở Nội vụ tặng hoa chúc mừng ông Hồ Quang Huy, Chủ tịch UBND TP Móng Cái
Lãnh đạo TP Móng Cái, Sở Nội vụ tặng hoa chúc mừng ông Hồ Quang Huy, Chủ tịch UBND TP Móng Cái

Các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung công trình, dự án vào Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của TP Móng Cái; Nghị quyết về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020 và đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách thành phố giai đoạn 2016-2020. Phân bổ, điều hòa nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách thành phố năm 2020; Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án hạ tầng khu tái định cư thôn 5, xã Hải Xuân, TP Móng Cái. 

Tại kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP Hạ Long khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành công tác bầu cử nhân sự lãnh đạo chủ chốt của thành phố và thảo luận, quyết định một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

HĐND thành phố Hạ Long đã giới thiệu nhân sự ứng cử để bầu bổ sung các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021; các đại biểu HĐND thành phố đã tiến hành bỏ phiếu.

Kết quả, ông Vũ Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, quyền Chủ tịch UBND thành phố đã trúng cử giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố Hạ Long khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu đạt 100% số đại biểu có mặt. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số phiếu đạt 100% số đại biểu có mặt.

Các đại biểu cũng đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc phê duyệt cơ chế hỗ trợ, huy động vốn đầu tư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng các khu đô thị đầu tư trước năm 2005 trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về việc phê chuẩn điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của thành phố.

Trước đó, tại TP. Móng Cái, HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 23 (kỳ họp chuyên đề) để tiến hành công tác bầu cử nhân sự lãnh đạo chủ chốt của thành phố và quyết định một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố Móng Cái đã giới thiệu nhân sự ứng cử để bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND thành phố, khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021; các đại biểu HĐND thành phố đã tiến hành bỏ phiếu.

Căn cứ kết quả bỏ phiếu, ông Hồ Quang Huy, Phó Bí thư Thành ủy, đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số phiếu đạt 23/23 số đại biểu có mặt.

Các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung công trình, dự án vào Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của TP Móng Cái; Nghị quyết về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020 và đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách thành phố giai đoạn 2016-2020. Phân bổ, điều hòa nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách thành phố năm 2020; Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án hạ tầng khu tái định cư thôn 5, xã Hải Xuân, TP Móng Cái.

Quảng Ninh điều động, bổ nhiệm một loạt nhân sự
Ngày 2/11, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bổ nhiệm, điều động công tác...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư