Đặt mua báo in| Ngày 05 tháng 12 năm 2022, 05:22:40
Quảng Trị: Thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 cao nhất là 66 triệu đồng
Tiến Nhất - 03/01/2019 10:38
 
Sở LĐ, TB&XH Quảng Trị vừa phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị tiến hành khảo sát tình hình trả lương trong năm 2018, mức thưởng Tết Dương lịch và kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 của các doanh nghiệp trên địa bàn.
Mức thưởng Tết Nguyên đán bình quân trong 71 doanh nghiệp tại Quảng Trị báo cáo có thưởng là 5,9 triệu đồng/người
Mức thưởng Tết Nguyên đán bình quân trong 71 doanh nghiệp tại Quảng Trị báo cáo có thưởng là 5,9 triệu đồng/người.

Theo đó, năm 2018, trong số 118 doanh nghiệp tại Quảng Trị được khảo sát, mức tiền lương cao nhất mà người lao động được nhận là 70 triệu đồng/người/tháng tại một công ty cổ phần có cổ phần chi phối của Nhà nước. Mức tiền lương bình quân trong toàn bộ các doanh nghiệp được khảo sát là 6,5 triệu đồng/người/tháng, cao hơn 700 ngàn đồng so với năm 2017.

Trong số 55 doanh nghiệp báo cáo có thưởng trong dịp Tết Dương lịch 2019 cho người lao động, mức cao nhất là 20 triệu đồng/người tại một công ty cổ phần không có cổ phần của Nhà nước. Trong 71 doanh nghiệp báo cáo có thưởng trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, mức thưởng cao nhất cho người lao động là 66 triệu đồng/người tại một chi nhánh của công ty tư nhân đóng trên địa bàn. Mức thưởng Tết Nguyên đán bình quân trong 71 doanh nghiệp báo cáo có thưởng là 5,9 triệu đồng/người, cao hơn 400 ngàn đồng so với tết năm trước.

Việc Sở LĐ, TB&XH Quảng Trị phối hợp khảo sát tình hình trả lương trong năm, mức thưởng Tết Dương lịch và kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán góp phần đôn đốc, nhắc nhở doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của pháp luật về trả tiền lương, tiền thưởng. Được biết, theo quy định của Bộ luật Lao động 2012, người sử dụng lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động để quyết định thưởng cho người lao động, nhằm khuyến khích người lao động làm việc, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của công việc. Người sử dụng lao động phải xây dựng quy chế thưởng và lấy ý kiến tổ chức đại diện tập thể người lao động để thực hiện.

Quảng Trị cấp chủ trương đầu tư dự án Bến cảng CFG Nam Cửa Việt
UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 3088/QĐ-UBND cấp dự án đầu tư Bến cảng CFG Nam Cửa Việt với tổng vốn đầu tư 640 tỷ đồng.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư