Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 25 tháng 05 năm 2024,
Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và xăng dầu giai đoạn 2025-2035
Thế Hoàng - 15/12/2016 19:44
 
Quy hoạch hệ thống dự trữ dầu thô và sản phẩm xăng dầu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước, phù hợp với quy hoạch phát triển ngành dầu khí Việt Nam và xu hướng phát triển của thị trường xăng dầu trong nước.

Vụ Kế hoạch (Bộ Công Thương) phối hợp với Công ty CP Tư vấn Xây dựng Petrolimex xây dựng Dự thảo lấy ý kiến về Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Theo đó, đối tượng quy hoạch hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu bao gồm: Dự trữ nhà nước, dự trữ sản xuất và dự trữ thương mại (kể cả các kho ngoại quan xăng dầu); Không quy hoạch các kho của lực lượng vũ trang (quân đội, công an) cung cấp xăng dầu trong nội bộ ngành.

Vụ Kế hoạch (Bộ Công Thương) phối hợp với Công ty CP Tư vấn Xây dựng Petrolimex xây dựng Dự thảo lấy ý kiến về Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.
Bộ Công thương phối hợp với Công ty CP Tư vấn Xây dựng Petrolimex xây dựng Dự thảo lấy ý kiến về Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Phạm vi của Quy hoạch trên cả nước gồm 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phương pháp lập quy hoạch là sử dụng các phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích, kế thừa, chuyên gia. Tiến độ thực hiện đề án từ tháng 5 năm 2015 đến tháng 11 năm 2016.

Mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm 2016 - 2020, phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước Công nghiệp theo hướng hiện đại; chính trị-xã hội ổn định, dân chủ, kỷ cương, đồng thuận; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt; độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được nâng lên; tạo tiền đề vững chắc để phát triển cao hơn trong giai đoạn sau.

Quy hoạch hệ thống dự trữ dầu thô và sản phẩm xăng dầu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước, phù hợp với quy hoạch phát triển ngành dầu khí Việt Nam và phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường xăng dầu trong nước.

Phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam nhằm bình ổn thị trường tiêu thụ sản phẩm xăng dầu trong nước, ổn định năng lực sản xuất của các nhà máy lọc hóa dầu, bảo đảm an ninh năng lượng.

Mục tiêu chung của Quy hoạch nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển Kinh tế - Xã hội và nhiệm vụ bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh quốc phòng, hội nhập quốc tế một cách hiệu quả, có tính hiện đại ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực.

Theo Dự thảo, tính đến 30/11/2016, cả nước có 29 doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu, trong đó các doanh nghiệp có sản lượng lớn là Petrolimex 7.835.843 tấn, PV Oil 3.065.586 tấn....

Cả nước hiện có 223 kho xăng dầu; Trong đó có: 132 kho có sức chứa đến 5.000 m3; 83 kho có sức chứa từ 5.000 m3 đến100.000 m3; 8 kho có sức chứa trên 100.000 m3; 01 kho ngoại quan; 01 kho của nhà máy lọc dầu. Vẫn còn nhiều kho xăng dầu đã xuống cấp, lạc hậu về công nghệ cần tiếp tục cải tạo, nâng cấp.

Trong báo cáo đề án Quy hoạch phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035, đã xác định những mục tiêu cụ thể của ngành dầu khí.

Cụ thể, trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò dầu khí, phấn đấu trước năm 2035 cơ bản đánh giá được trữ lượng dầu khí trên đất liền và thềm lục địa Việt Nam.

Gia tăng trữ lượng dầu khí giai đoạn 2016-2020: 140-200 triệu tấn quy dầu trong đó trong nước 100- 150 triệu tấn, nước ngoài 40-50 triệu tấn. Giai đoạn 2021-2025: 140-210 triệu tấn quy dầu trong đó trong nước 100- 150 triệu tấn, nước ngoài 40-60 triệu tấn. Giai đoạn 2026-2035: 300-420 triệu tấn quy dầu trong đó trong nước 200- 300 triệu tấn, nước ngoài 100-120 triệu tấn.

Lĩnh vực khai thác dầu khí, phấn đấu sản lượng khai thác dầu khí giai đoạn 2016-2020 đạt sản lượng khai thác dầu trong nước hàng năm đạt 10-15 triệu tấn/năm, nước ngoài đạt 2-3 triệu tấn/năm và sản lượng khai thác khí đạt 10-11 tỷ m3/năm.

Giai đoạn 2021-2025: sản lượng khai thác dầu trong nước hàng năm đạt 6-12 triệu tấn/năm, nước ngoài đạt trên 2 triệu tấn/năm và sản lượng khai thác khí đạt 13-19 tỷ m3/năm.

Giai đoạn 2026-2035: sản lượng khai thác dầu trong nước hàng năm đạt từ 5-12 triệu tấn/năm, nước ngoài đạt trên 2 triệu tấn/năm và sản lượng khai thác khí đạt 17-21 tỷ m3/năm.

Về dự báo nhu cầu tiêu thụ xăng dầu và cân đối cung cầu. Nghiên cứu nhu cầu tiêu dùng trong nước theo các kịch bản phát triển kinh tế và phương pháp dự báo tương quan đa hồi quy cho thấy năm 2020 dự kiến cả nước tiêu thụ 19,4-19,6 triệu tấn, năm 2025 cả nước tiêu thụ khoảng 24,2-24,8 triệu tấn, năm 2025 cả nước tiêu thụ khoảng 29,7-31,2 triệu tấn và năm 2035 cả nước tiêu thụ 35,9-38,5 triệu tấn xăng dầu nhiên liệu.

Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Kạn đến năm 2035
Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Kạn đến năm 2035 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư