Đặt mua báo in| Ngày 07 tháng 02 năm 2023, 05:13:40
Quý II, lợi nhuận của KBC tăng gấp gần 3 lần cùng kỳ
Như Loan - 25/07/2016 12:01
 
Tin từ Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (KBC) cho biết, riêng Quý 2/2016 và 6 tháng đầu năm, KBC ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ.
TIN LIÊN QUAN

Cụ thể, trong quý 2/2016, KBC đã ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 667,09 tỷ đồng, tăng 551% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm doanh thu của cả Tập đoàn đạt 1.113, 39 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế quý 2/2016 của cả Tập đoàn đạt 312,43 tỷ đồng, tăng 258% so với cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 297,3 tỷ đồng, tăng 215,3% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn đạt 419,9 tỷ đồng tăng 67% so với cùng kỳ,  lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm đạt 392,19 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ.   

.
.

Kết quả kinh doanh quý 2 của Tập đoàn khởi sắc, theo Ban lãnh đạo Công ty, là nhờ các hoạt động kinh doanh khu công nghiệp tăng trưởng tốt, tập trung ở KCN Tràng Duệ, KCN Quế Võ, KCN Tân Phú Trung, KCN Quang Châu.

Gần đây, ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Công ty cùng Ban Tổng Giám đốc liên tục tiếp nhiều Tập đoàn nước ngoài đến đàm phán thuê đất với diện tích lớn, có quy mô  hàng trăm ha tại các KCN của KBC. Tập đoàn đã đạt nhiều kết quả khả quan trong quá trình đàm phán.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư