Đặt mua báo in| Ngày 25 tháng 01 năm 2022, 12:04:17
Quý II/2019 lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ Thủy sản Minh Phú tăng 47% so với cùng kỳ
Phương Anh - 15/08/2019 08:22
 
Quý II/2019 lãi nhuận gộp của Thủy sản Minh Phú giảm nhẹ 5% nhưng nhờ doanh thu tài chính tăng mạnh, gấp 7,5 lần cùng kỳ nên lãi sau thuế công ty mẹ đạt 172 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ.
.
Quý II/2019 công ty mẹ của Thủy sản Minh Phú ghi nhận doanh thu và lợi nhuận đều tăng. 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (Mã: MPC) vừa công bố báo cáo tài chính công ty mẹ quý II/2019 với doanh thu thuần đạt 2.952 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ 2018. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán cao hơn 19%, khiến lợi nhuận gộp giảm 5% xuống 240 tỷ đồng. Biên lãi gộp giảm từ 10% xuống 8%.

Trong kỳ đáng chú ý là doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 7,5 lần đạt hơn 105 tỷ đồng, chủ yếu từ doanh thu tài chính khác. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng 36% lên gần 58 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý lần lượt cao hơn 9% và 8% so với quý II/2018, ở mức 82,7 tỷ đồng và 20,6 tỷ đồng.

Kết thúc quý II, sau khi loại trừ đi chi phí, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ của Thủy sản Minh Phú đạt 172 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng, Thủy sản Minh Phú đạt doanh thu thuần 5.142 tỷ đồng, cao hơn 16% nửa đầu 2018, tuy nhiên lãi gộp giảm 12% còn 402 tỷ đồng. Hoạt động tài chính là động lực tăng trưởng lợi nhuận cho Thủy sản Minh Phú khi ghi nhận doanh thu 278 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ. Lợi nhuận ròng tăng 22%, đạt 381 tỷ đồng.

Đến thời điểm 30/6/2019 tổng tài sản của Thủy sản Minh Phú đang ở mức 7.401 tỷ đồng, cao hơn 21% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn chiếm 61%, chủ yếu là phải thu ngắn hạn 2.029 tỷ đồng và hàng tồn kho 1.532 tỷ đồng.

Tài sản dài hạn chủ yếu là đầu tư tài chính vào công ty con hơn 2.605 tỷ đồng, trong đó trích lập dự phòng 316 tỷ đồng phần lớn tại công ty Thủy sản Minh Phú – Kiên Giang và Thủy sản Minh Phú Lộc An lần lượt 148 tỷ đồng và 150 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, công ty nợ tài chính 1.257 tỷ đồng, toàn bộ là vay ngắn hạn. Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối 1.028 tỷ đồng, bên cạnh thặng dư cổ phần 2.361 tỷ đồng. Vốn điều lệ của Thủy sản Minh Phú tăng từ 1.400 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng.

Trong kỳ, Minh Phú đã hoàn tất phát hành 60 triệu cổ phiếu MPC cho MPM Investments Pte.Ltd (đơn vị thuộc Mitsui & Co), tương đương 30% vốn sau phát hành với giá 50.630,5 đồng/cp. Ước tính tổng giá trị phát hành lên tới hơn 3.038 tỷ đồng. Sau giao dịch, vốn điều lệ của Minh Phú được nâng lên 2.000 tỷ đồng.

Minh Phú sẽ mở rộng diện tích nuôi tôm thêm 2.500 ha
Ông Lê Văn Quang, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn thuỷ sản Minh Phú (mã: MPC) cho biết, Minh Phú sẽ xây dựng khu nuôi tôm công nghệ cao 600 ha đã được...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư