Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 22 tháng 07 năm 2024,
Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023
D.Ngân - 20/06/2023 15:01
 
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 được tổ chức cơ bản giữ ổn định như năm 2022.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo chung, các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì toàn bộ công tác tổ chức thi tại địa phương. Theo đó, các Hội đồng thi tổ chức coi thi trong các ngày 27, 28, 29 và 30/6/2023;

Ảnh minh hoạ.

Chấm thi từ ngày 1/7/2023; công bố kết quả thi vào ngày 18/7/2023; hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất ngày 20/7/2023. 

Để tổ chức tốt kỳ thi theo lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ quan này đã phân công nhiệm vụ các đoàn của Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và các đoàn lãnh đạo Bộ làm việc với địa phương. 

Các đoàn công tác của Ban Chỉ đạo làm việc với các tỉnh/thành phố về công tác chuẩn bị thi, công tác coi thi và chấm thi (Quyết định số 1473/QĐ-BGDĐT ngày 23/5/2023). Đến nay đã có 5 đoàn công tác làm việc với 14 địa phương (tỉnh, thành phố), trong đó có Hà Nội và TP.HCM.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã ban hành Kế hoạch số 754/KH-BGDĐT ngày 15/5/2023 về tập huấn thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2023. 

Thanh tra đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu, biểu mẫu, sổ tay phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra thi; đã tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ cốt cán làm công tác thanh tra, kiểm tra thi đến từ 63 Sở giáo dục và đào tạo và 133 cơ sở giáo dục và đào tạo trong cả nước với tổng số đại biểu 650 người;

Tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra, kiểm tra thi, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cho cán bộ công chức của Bộ Giáo dục và đào tạo; nghiệp vụ kiểm tra chấm thi cho 300 cán bộ, công chức, viên chức dự kiến bố trí tham gia đoàn kiểm tra công tác chấm thi, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ đã có văn bản phân công các cơ sở giáo dục đại học cử người tham gia các đoàn kiểm tra công tác coi thi tại các địa phương. Theo đó, huy động gần 8000 cán bộ, viên chức các cơ sở giáo dục đại học để tổ chức 63 đoàn kiểm tra công tác coi thi của Bộ và 63 đoàn kiểm tra công tác chấm thi của Bộ tại 63 sở giáo dục và đào tạo.

Thành lập 10 Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại 20 địa phương (Quyết định số 1578/QĐ-BGDĐT ngày 7/6/2023).

Ngày 15/6/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 giữa Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

Trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục ban hành các Quyết định thành lập các đoàn kiểm tra công tác coi thi, chấm thi tại các địa phương theo tiến độ thời gian công việc.

Bộ cũng đã chỉ đạo các Sở giáo dục và đào tạo tổ chức cho thí sinh thử đăng ký dự thi trực tuyến từ ngày 26/4 đến ngày 30/4; chính thức đăng ký dự thi trực tuyến và đăng ký dự thi trực tiếp từ ngày 04/5/2022 đến 17giờ ngày 13/5/2023. 

Số liệu đăng ký dự thi đến thời điểm này ngày 15/6/2023 như sau: Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 1.024.063.  Số Điểm thi/Phòng thi trên toàn quốc: Tổng số Điểm thi: 2273. Tổng số Phòng thi: 44.661

Qua làm việc trực tiếp với 14 địa phương và báo cáo của 63 tỉnh/thành phố gửi về Ban Chỉ đạo cấp quốc gia cho thấy: Các địa phương đã chủ động trong triển khai công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. 

Các tỉnh/thành phố đã ban hành Chỉ thị về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện đều được thành lập từ sớm và ban hành kế hoạch công tác, phân công, phân nhiệm rõ ràng trong Ban Chỉ đạo. 

Ngoài triển khai theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Quy chế, hướng dẫn chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương tuỳ theo điều kiện cụ thể còn có những chỉ đạo, hướng dẫn riêng để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện tổ chức Kỳ thi. 

Các địa phương cũng đều xây dựng kịch bản, phương án dự phòng các tình huống về thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, giao thông, phòng cháy chữa cháy, cung ứng điện… để kịp thời ứng phó, xử lý trong những ngày diễn ra Kỳ thi.

Đặc biệt các địa phương đều quan tâm chỉ đạo việc hỗ trợ cho thí sinh có điều kiện hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo không để bất kỳ thí sinh nào vì khó khăn kinh tế hay đi lại mà không thể tham gia Kỳ thi.

Cho tới thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT đang diễn ra bình thường và theo đúng kế hoạch.

Thời gian tới Bộ sẽ chỉ đạo các sở giáo dục và đào tạo tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc hoàn thành chương trình và tổ chức ôn tập cho học sinh.

Cần lưu ý thí sinh và các nhà trường sử dụng đề thi tham khảo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố 1/3/2023 để làm tài liệu tham khảo ôn tập và hướng dẫn thí sinh. 

Phân công nhiệm vụ, phân cấp trách nhiệm cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo; tăng cường công tác thanh, kiểm tra của Ban Chỉ đạo trước, trong và sau Kỳ thi, phối hợp chặt chẽ, đúng người, đúng việc, rõ trách nhiệm trong tất cả các khâu công tác chuẩn bị và tổ chức thi, đặc biệt bảo đảm an ninh, an toàn và thuận lợi cho thí sinh trong những ngày thi.

Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức Kỳ thi, đặc biệt trong điều kiện thiên tai hoặc dịch bệnh, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, đặc biệt thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu xa. 

Rà soát tổng thể các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ Kỳ thi: địa điểm in sao đề thi và triển khai công tác in sao đề thi; địa điểm lưu trữ bài thi; địa điểm làm phách; địa điểm chấm thi; hạ tầng công nghệ thông tin...

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi cho các cán bộ làm công tác thi đúng thời gian và hiệu quả (chậm nhất ngày 24/6/2023). 

Công tác in sao, vận chuyển, lưu trữ đề thi cần bảo đảm an toàn tuyệt đối, bố trí khu vực in sao đề thi ba vòng độc lập đáp ứng an toàn, bảo mật theo đúng quy định của Quy chế.

Thiết lập và cài đặt hệ thống trang thiết bị phục vụ chấm thi. Tổ chức chấm thi nghiêm túc, an toàn và hiệu quả. Gửi dữ liệu chấm thi về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo đúng tiến độ thời gian. Tổ chức xét công nhận tốt nghiệp chính xác. 

Thực hiện công tác báo cáo về công tác tổ chức thi, cập nhật số liệu theo từng buổi thi, ngày thi, môn thi theo đúng quy định. 

Chủ động xây dựng phương án dự phòng các kịch bản tổ chức Kỳ thi nếu gặp các tình huống bất thường về thiên tai, dịch bệnh hoặc các vấn đề khác mà thường hay gặp hoặc dự báo có thể gặp. 

Thời gian qua, Ban chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT và các đơn vị liên quan, Ban chỉ đạo các địa phương đã chủ động, tích cực trong công tác truyền thông về kỳ thi ở cấp Bộ và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tham gia các diễn đàn, trả lời phỏng vấn báo chí, cung cấp thông tin về Kỳ thi, những lưu ý cần thiết để giáo viên và học sinh yên tâm, sẵn sàng cho Kỳ thi. 

Các cơ quan báo chí đã tích cực hỗ trợ, phối hợp trong công tác truyền thông về Kỳ thi tới học sinh, giáo viên, phụ huynh và toàn xã hội. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT trân trọng đề nghị các cơ quan báo chí truyền thông trung ương, địa phương tiếp tục và tăng cường đưa tin, tuyên truyền về Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Tăng cường giải đáp thắc mắc cho phụ huynh và người dân về các nội dung có liên quan tới kỳ thi, đặc biệt là các ứng dụng trong chuyển đổi số và sử dụng cơ sở dữ liệu dân cư phục vụ kỳ thi.

Biểu dương, khuyến khích: các tấm gương tình nguyện đóng góp tích cực hỗ trợ kỳ thi (hỗ trợ thí sinh và cán bộ liên quan đến kỳ thi); nỗ lực của giáo viên, học sinh, phụ huynh.

Không quá nhấn mạnh về khó khăn của kỳ thi vì điều này sẽ ảnh hưởng tới tâm lý thi cử của thí sinh và tạo nên sự căng thẳng không cần thiết đối với xã hội.

Thông tin về công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2023 đang được triển khai bình thường, theo đúng kế hoạch.

Làm rõ và phân cấp nhiệm vụ, trách nhiệm trong Quy chế thi tốt nghiệp THPT và các văn bản hướng dẫn giữa Bộ và địa phương về Kỳ thi tốt nghiệp. 

Trong đó, cấp Bộ tập trung ban hành đầy đủ các văn bản pháp quy, các hướng dẫn cho Kỳ thi; ra đề thi, tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát tất cả các khâu của Kỳ thi;

Đồng thời tập trung công tác ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả cho Kỳ thi tạo sự thuận lợi, nhanh, tiện ích cho tất cả thí sinh và nhà trường; cấp tỉnh/thành phố chịu trách nhiệm toàn bộ về chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại địa phương mình.

Về kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố dự thảo phương án để lấy ý kiến xã hội từ ngày 17/3/2023 đến 17/5/2023.

Sau ngày 17/5/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phân tích, đánh giá các góp ý để hoàn thiện phương án. Dự kiến, đầu năm học 2023-2024 sẽ ban hành phương án thi Tốt nghiệp THPT 2025. 

Tại thời điểm này chưa nên trao đổi gì thêm về kỳ thi vì có thể gây hoang mang cho xã hội và ảnh hưởng tới sự tập trung thi cử của thí sinh.

Trong trường hợp có thông tin bất thường liên quan đến kỳ thi, đề nghị các cơ quan báo chí cho kiểm tra thông tin và trao đổi với Ban Chỉ đạo thi qua đường dây nóng bắt đầu hoạt động từ ngày 25/6/2023 trước khi đưa tin.

Hà Nội: Kiểm tra 100% điểm thi tốt nghiệp THPT, không bỏ sót khâu nào
Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2023 TP.Hà Nội yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn và bảo mật đề thi, bảo...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư