Đặt mua báo in| Ngày 27 tháng 10 năm 2021, 00:37:48
Sáng nay, Đại hội XIII họp phiên trù bị
Song An - 25/01/2021 07:32
 
Trù bị sáng 25/1, khai mạc chính thức vào sáng 26/1 và dự kiến bế mạc vào sáng 2/2, Đại hội XIII có chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển.
.

Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nơi diễn ra Đại hội XIII.

Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, 9h sáng nay (25/1/2021) gần 1.600 đại biểu đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên sẽ tập trung tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Thủ đô Hà Nội) họp phiên trù bị Đại hội XIII của Đảng.

Đoàn đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn Đại biểu vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đoàn Đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đoàn Đại biểu vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đoàn Đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tại phiên họp này, Đại hội sẽ thông qua quy chế làm việc, quy chế bầu cử của Đại hội, bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua chương trình làm việc của Đại hội, thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Quy chế làm việc của Đại hội XIII có một số điểm mới cơ bản là: Quy định cụ thể hơn về trách nhiệm nêu gương của đại biểu dự Đại hội, Quy định rõ hơn trách nhiệm của Trưởng đoàn đại biểu và nhiệm vụ của các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương tham gia sinh hoạt cùng đoàn đại biểu.

Quy chế cũng quy định cụ thể hơn về nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách đại biểu và trách nhiệm của Trưởng Ban thẩm tra tư cách đại biểu, về thực hiện phòng, chống dịch bệnh, trong đó có phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Khai mạc chính thức vào sáng 26/1 và dự kiến bế mạc vào sáng 2/2, Đại hội XIII có chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển".

Đại hội sẽ tập trung kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011- 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045; kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khoá XII.

Đại hội cũng sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII dự kiến gồm có 200 người, trong đó 180 Ủy viên Trung ương Đảng chính thức và 20 Ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết,

Trả lời phỏng vấn báo chí trước thềm Đại hội, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được chuẩn bị rất công phu, bài bản, chu đáo, qua nhiều lần, nhiều vòng, từng bước hoàn thiện; quát triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển; trên cơ sở phát huy tối đa dân chủ, sự chủ động, tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện các dự thảo văn kiện của đại hội đảng bộ các cấp; sự đóng góp ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong nước, đồng bào ta ở nước ngoài. Các tiểu ban và các cơ quan liên quan đã khẩn trương, nghiêm túc tổng hợp, phân tích, tiếp thu các ý kiến đóng góp xác đáng và phù hợp để hoàn thiện dự thảo các Văn kiện.

Công tác tổ chức, phục vụ Đại hội lần này cũng có một số điểm mới  để phù hợp với tình hình dịch Covid-19, toàn bộ các đại biểu tham dự Đại hội và khách mời được bố trí ăn, nghỉ theo đoàn, tập trung trong suốt quá trình diễn ra Đại hội tại các khách sạn, nhà khách gần địa điểm tổ chức hội nghị. Đại biểu không ăn, nghỉ ở bên ngoài hoặc nhà riêng, trừ một số trường hợp có quy định riêng.

Điểm mới trong quy chế bầu cử Đại hội XIII
Điểm mới của quy chế bầu cử là đã quy định cụ thể về trách nhiệm của người đề cử nhân sự trong việc đề cử nhân sự tham gia Ban Chấp...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư