Đặt mua báo in| Ngày 09 tháng 08 năm 2020, 03:55:50
SCIC bán đấu giá trọn lô 45 triệu cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tại HNX
Chí Tín - 09/04/2020 18:25
 
Ngày 22/4 tới đây, tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sẽ bán đấu giá trọn lô để thoái vốn 45.000.000 cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (HND).
2 nhà máy của Nhiệt điện Hải Phòng có sản lượng thiết kế là 7,2 tỷ KWh điện hàng năm
2 nhà máy của Nhiệt điện Hải Phòng có sản lượng thiết kế là 7,2 tỷ KWh điện hàng năm

Số cổ phần trên tương đương 450 tỷ đồng theo mệnh giá, chiếm 9% vốn điều lệ của Nhiệt điện Hải Phòng với mức giá khởi điểm 26.000 đồng/cổ phần.

Nhiệt điện Hải Phòng được thành lập năm 2002 với mục đích để đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện, với số vốn điều lệ ban đầu là 3.000 tỷ đồng.

Năm 2008, Công ty tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng với mục đích để đầu tư xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 2.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập các Tổng công ty phát điện trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, năm 2012 Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2 được thành lập (EVNGENCO2).

Theo đó HND là doanh nghiệp do EVNGENCO2 nắm giữ 51% vốn điều lệ.

Cổ đông nắm giữ trên 5% vốn điều lệ của HND gồm: EVNGENCO2 (nắm giữ 51%), CTCP Nhiệt điện Phả Lại (25,97%), SCIC (9%), Tổng công ty Điện lực TKV (7,21%).

Năm 2014, HND trở thành công ty đại chúng, năm 2016 cổ phiếu của công ty chính thức giao dịch trên UPCoM với mã HND.

Sản phẩm chính của HND là điện. Hai nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng sản xuất và kinh doanh bán điện với mục tiêu đáp ứng nhu cầu cho khu vực tam giác kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh với sản lượng thiết kế là 7,2 tỷ KWh điện hàng năm.

Hiện tại công ty HND quản lý và sử dụng nhiều khu đất có diện tích lên tới hàng triệu mét vuông tại Hải Phòng, tất cả là đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 – 2018:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2017

Năm 2018

% tăng giảm

Tổng giá trị tài sản

15.155

13.769

-9,14

Doanh thu thuần

9.095

9.527

4,75

Lợi nhuận sau thuế

396

425

7,32

Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)

6,5

7,5

15,38

Nguồn: BCTC kiểm toán  năm 2017, 2018 của công ty 

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2019, 2020:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2019

Kế hoạch năm 2020

Doanh thu thuần

11.301

Chưa có (HĐQT đang xây dựng kế hoạch trình ĐHCĐ thường niên năm 2020 phê duyệt)

Lợi nhuận sau thuế

1.173

Cổ tức (%)

Đã tạm ứng 5%

Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của công ty

Chủ tịch SCIC: Thoái vốn nhà nước quá khó khăn
Qua 2 tháng đầu năm, cả nước mới thoái được vỏn vẹn 79 tỷ đồng vốn nhà nước tại 4 doanh nghiệp. Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư