Sở Kế hoạch và Đầu tư 7 tỉnh miền Trung ký giao ước thi đua
Ngày 28/3, tại TP Quảng Ngãi, đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) các tỉnh Duyên hải miền Trung gồm: Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2018, đồng thời thảo luận về kinh nghiệm triển khai các dự án đầu tư theo hình thức PPP.

Báo cáo hội nghị cho thấy, trong năm 2017, các tỉnh thành phố trong khối đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Chính phủ về tăng cường công tác quy hoạch, các Sở đã cơ bản hoàn thành công tác rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội các tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Năm 2017, các đơn vị trong khối cũng thực hiện tốt công tác đăng ký thành lập doanh nghiệp, đây là lĩnh vực được đánh giá cao trong công tác cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Sở KH và ĐT các tỉnh duyên hải miền Trung đã tham mưu cho lãnh đạo các tỉnh, thành phố ban hành nhiều cơ chế, chính sách đột phá phù hợp với quy định của Nhà nước để hỗ trợ cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Ngô Văn Trọng - Giám Sở KH và ĐT tỉnh Quảng Ngãi điều hành chương trình ký kết giao ước.
Ông Ngô Văn Trọng - Giám Sở KH và ĐT tỉnh Quảng Ngãi điều hành chương trình ký kết giao ước.

Trong biên bản ký kết giao ước thi đua năm 2018, Sở KH và ĐT các tỉnh duyên hải miền Trung đưa ra nhiều chỉ tiêu quan trọng. Ví dụ như Sở KH và ĐT TP Đà Nẵng đưa ra chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt trên 63.900 tỷ đồng, tỉnh Quảng Nam đặt mục tiêu GRDP là hơn 51.300 tỷ đồng, tỉnh Quảng Ngãi là hơn 49.500 tỷ đồng, Phú Yên là hơn 22.000 tỷ đồng … Các đơn vị trong khối cũng đặt mục tiêu phấn đấu 95% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% các đơn vị trong khối không có cá nhân vi phạm kỷ luật…

Ông Trần Văn Tân - Phó giám đốc sở KHĐT tỉnh Phú Yên bàn giao cờ luân lưu khối trưởng cho đơn vị Sở KHĐT tỉnh Quảng Ngãi.
Ông Trần Văn Tân - Phó giám đốc sở KHĐT tỉnh Phú Yên bàn giao cờ luân lưu khối trưởng cho đơn vị Sở KHĐT tỉnh Quảng Ngãi.

Trong phần thảo luận về kinh nghiệm triển khai các dự án đầu tư theo hình thức PPP, đại diện lãnh đạo các Sở KH và ĐT các tỉnh duyên hải miền Trung đều nhận định rằng, trong điều kiện vốn ngân sách nhà nước còn hạn hẹp thì việc huy động vốn từ khu vực tư nhân là rất cần thiết, trong đó hình thức đầu tư đối tác công tư (PPP) là xu thế tất yếu. Tuy nhiên việc triển khai còn rất nhiều rào cản, vướng mắc mang tính xung đột pháp lý trong thực hiện các dự án PPP.

Từ thực tế đó, lãnh đạo các Sở KH và ĐT các tỉnh duyên hải miền Trung cho rằng, cần hạn chế tối đa dự án do nhà đầu tư đề xuất mà phải do cơ quan của tỉnh tổ chức lập đề xuất dự án. Đẩy mạnh việc công khai, minh bạch trong đầu tư theo hình thức PPP. Nhà nước cần thẩm định tính khả thi của dự án trước khi kêu gọi nhà đầu tư tư nhân tham gia, quá trình thẩm định bao gồm phân tích lợi ích – chi phí rõ ràng giúp xác định được mực độ hấp dẫn dự án đối với nhà đầu tư tư nhân, kiểm soát được quá trình thực hiện dự án …

Hoàng Anh

Bình luận của bạn về bài viết...