Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 15 tháng 07 năm 2024,
Sớm ngăn chặn tình trạng cấp Phiếu lý lịch tư pháp không đúng quy định
Phương Linh - 16/10/2023 18:50
 
Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Công văn số 3333/UBND-KSTTHC nhằm triển khai Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Theo đó, UBND TP. Hà Nội giao các Sở, ban, ngành tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm thực hiện đúng quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 7 Luật lý lịch tư pháp về quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp nhằm hạn chế tình trạng người dân nộp Phiếu lý lịch tư pháp phục vụ công tác quản lý và giải quyết thủ tục hành chính trong ngành, lĩnh vực quản lý.

Người dân thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Bên cạnh đó, các Sở, ban, ngành cũng đưa ra các biện pháp chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu nộp phiếu lý lịch tư pháp của tổ chức, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý. 

Đặc biệt, bảo đảm giữ bí mật thông tin lý lịch tư pháp theo quy định và đề xuất các giải pháp hiệu quả và tiến tới chấm dứt yêu cầu người dân nộp Phiếu lý lịch tư pháp  không đúng quy định.

Ngoài ra, cần tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề xuất báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi các quy định thủ tục hành chính liên quan đến phiếu lý lịch tư pháp thuộc ngành, lĩnh vực quản lý để cắt giảm yêu cầu nộp phiếu lý lịch tư pháp không hợp lý trong công tác quản lý và thực hiện thủ tục hành chính.

Song song với đó, các Sở, ban, ngành cũng cần tăng cường tuyên truyền các quy định về cấp phiếu lý lịch tư pháp để các tổ chức, doanh nghiệp hiểu và thực hiện đúng, hạn chế tình trạng lạm dụng yêu cầu người dân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Về việc khuyến khích công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, UBND Thành phố giao Sở Tư pháp rà soát và tham mưu đề xuất giảm mức phí yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp. Đồng thời chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan có giải pháp thực hiện việc khai thác, tra cứu Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại Trung tâm lý lịch tư pháp  quốc gia sau khi được phân quyền nhằm tăng tính chủ động, giảm thời gian, chi phí thực hiện,…

Thời gian tới, văn phòng UBND Thành phố tiến hành phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp thực hiện việc kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố với hệ thống của các Bộ, ngành có liên quan trong việc thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp  bảo đảm đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo quy định.

Trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ kết nối hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố với các hệ thống của các Bộ, ngành có liên quan trong việc thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp và hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố, bảo đảm kết nối thông suốt, theo quy định.

Cùng với đó, Sở Nội vụ sẽ triển khai công tác kiểm tra công vụ đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố trong công tác cấp phiếu lý lịch tư pháp và việc yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp không đúng quy định.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tập trung xử lý các “điểm nghẽn” trong giải quyết thủ tục hành chính
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc tăng cường trách nhiệm, tập trung xử lý các “điểm nghẽn” trong...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư