Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 05 tháng 10 năm 2023, 03:08:52
Sốt ruột với thanh toán, 23 nhà đầu tư năng lượng tái tạo kiến nghị Bộ trưởng Công thương
Hoàng Nam - 24/05/2023 08:58
 
23 nhà đầu tư có dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp đã hoàn thành đầu tư xây dựng vừa gửi thư tới Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên về việc Bộ Công thương chậm có hướng dẫn EVN.

Theo các nhà đầu tư này, họ đang rất chờ đợi Bộ Công thương sẽ có văn bản chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đàm phán với các chủ đầu tư với mức giá tạm thời và cho vận hành phát điện lên lưới. Sau khi đàm phán xong, thống nhất giá thì sẽ được thanh toán theo giá chính thức kể từ ngày phát lên lưới điện.

Nội dung này cũng nằm trong Thông báo 182/TB-VPCP ngày 17/5/2023 sau cuộc họp của Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà với Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và 23 Nhà đầu tư các Dự án điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp liên quan đến đàm phán giá bán điện đối với các dự án điện gió, điện mặt trời đã hoàn thành đầu tư xây dựng xong chưa được vận hành.

Theo đó đối với các dự án đã hoàn thành đầu tư xây dựng, hoàn tất hồ sơ pháp lý theo quy định, Bộ Công Thương khẩn trương có văn bản chỉ đạo trước ngày 20/5/2023.

Tuy nhiên, tới ngày 23/5/2023, Bộ Công thương vẫn chưa có văn bản hướng dẫn chỉ đạo nội dung này của Thông báo 182. Do vậy, trong quá trình đàm phán sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán điện (PPA) cho các dự án điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp trong những ngày vừa qua tiếp tục gặp vướng mắc.

Theo phản ánh của các nhà đầu tư, trong dự thảo Hợp Đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng mua bán điện (“Hợp đồng sửa đổi, bổ sung”) đã có ký tắt, điều khoản về Giá mua điện vẫn có quy định chung là “Bên bán điện và Bên mua điện thực hiện theo ý kiến của cấp có thẩm quyền trong trường hợp cấp có thẩm quyền: (i) ban hành hướng dẫn thực hiện việc áp dụng mức giá điện tạm thời; hoặc (ii) có ý kiến về mức giá điện tạm thời của nhà máy điện chuyển tiếp; hoặc (iii) có ý kiến về việc thanh toán chi phí phát điện cho dự án nhà máy điện chuyển tiếp trong giai đoạn thực hiện mức giá điện tạm thời; hoặc (iv) có ý kiến về việc tuân thủ pháp luật của Bên bán điện”.

“Như vậy, trong Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hiện nay chưa có quy định nào thể hiện rõ nội dung “sau khi đàm phán xong, thống nhất giá thì sẽ được thanh toán theo giá chính thức kể từ ngày phát lên lưới điện” như chỉ đạo của Phó thủ tướng tại Thông báo 182”, các nhà đầu tư bức xúc cho hay.

Thực tế này cũng khiến các chủ đầu tư chưa thể ký Hợp đồng sửa đổi, bổ sung khi chưa làm rõ được việc thanh quyết toán sau khi có giá mua điện chính thức sẽ được thực hiện như thế nào.

Giải pháp được các nhà đầu tư đưa ra để tránh lãng phí nguồn lực xã hội do việc đàm phán tiếp tục kéo dài, sớm sử dụng nguồn năng lượng tái tạo từ các dự án điện gió, điện mặt trời đã hoàn thành xây dựng, đủ điều kiện phát điện, góp một phần giải quyết vấn đề thiếu điện đang rất cấp bách hiện nay cũng rất rõ ràng.

Đó là, Bộ Công Thương cần có văn bản chỉ đạo EVN đàm phán với các Chủ đầu tư về mức giá tạm thời và cho phép EVN huy động lên lưới các dự án đã hoàn thành đầu tư xây dựng, hoàn tất hồ sơ pháp lý theo quy định đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo EVN quy định rõ các nội dung trong Hợp đồng sửa đổi, bổ sung.

Cụ thể, giá mua điện tạm thời bằng 50% giá trần của khung giá phát điện theo Quyết định số 21/QĐ-BCT và áp dụng cho đến khi có giá mua điện chính thức.

Khi có giá mua điện chính thức, bên mua điện và bên bán điện sẽ đàm phán và thống nhất giá mua điện chính thức. Sau khi thống nhất giá chính thức, sẽ được thanh quyết toán theo giá chính thức kể từ ngày phát điện lên lưới.

Đồng thời, các nhà đầu tư cũng đề nghị Bộ Công thương sớm xem xét sửa đổi, bổ sung Thông tư 15/2022/TT-BCT ngày 03/10/2022 và Quyết định 21/QĐ-BCT theo Thông báo 182 và ban hành các văn bản hướng dẫn theo quy định để các dự án điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp sớm có giá mua bán điện chính thức.

Ban hành khung giá cho các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp
Bộ Công thương đã có quyết định số 21/QĐ-BCT ngày 7/1/2023, ban hành khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư