Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 27 tháng 05 năm 2024,
Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 10/6
L.H - 10/06/2013 08:29
 
Hàng loạt công ty chứng khoán chốt ngày trả cổ tức và tổ chức đại hội đồng cổ đông 2013
TIN LIÊN QUAN
Điện Quang tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2012
bằng tiền mặt

* CTCP Phát triển hạ tầng Kỹ thuật (IJC- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 7/6/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/06/2013

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)

- Thời gian thực hiện: 28/06/2013

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 28/06/2013 và xuất trình chứng minh nhân dân.

* CTCP Thiết bi Phụ tùng Sài Gòn (SMA- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 7/6/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/06/2013

- Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

- Tỷ lệ thực hiện: 01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời hạn thực hiện: 08h00 phút ngày 29/06/2013

- Địa điểm thực hiện: Nhà hàng Hội nghị Quận Phú Nhuận – TP. Hồ Chí Minh, địa chỉ: Số 124 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013;

+ Bầu thay thế 1 thành viên HĐQT nghỉ hưu vì lý do sức khỏe;

+ Thông qua các chỉ tiêu cơ bản năm 2013 và chọn Công ty kiểm toán năm 2013;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012;

+ Thông qua kế hoạch chi phí hoạt động, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013;

+ Các vần đề khác liên quan đến hoạt động, sản xuất, kinh doanh, đầu tư của Công ty.

* CTCP Bêtông Becamex (ACC- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 7/6/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/06/2013

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 40%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng)

- Thời gian thực hiện : 28/06/2013

- Địa điểm thực hiện :

+ Đối với chứng khoán lưu ký : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Bê tông Becamex vào các ngày làm việc kể từ ngày 28/06/2013. Khi làm thủ tục nhận cổ tức, cổ đông mang theo Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và Giấy ủy quyền (nếu có) theo mẫu được đăng trên website : www.becamexacc.com.vn.

* CTCP Than Hà Lầm – Vinacomin (HLC- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 7/6/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/06/2013

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 10% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 25/06/2013

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Than Hà Lầm – Vinacomin vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 25/06/2013 kèm theo chứng minh nhân dân.

* CTCP Vận tải Vinaconex (VCV- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 7/6/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/06/2013

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến từ ngày 25/06/2013 đến 30/06/2013

- Địa điểm thực hiện: dự kiến Phòng họp tầng 5, tòa nhà Vimeco, Lô E9, đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán;

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013;

+ Các vấn đề quan trọng khác.

* CTCP Vận tải Vinaconex (VCV- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 7/6/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/06/2013

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến từ ngày 25/06/2013 đến 30/06/2013

- Địa điểm thực hiện: dự kiến Phòng họp tầng 5, tòa nhà Vimeco, Lô E9, đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán;

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013;

+ Các vấn đề quan trọng khác.

* CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 7/6/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/06/2013

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 20% (01 Cổ phiếu –nhận 2000 đồng).

- Thời gian thực hiện: 27/06/2013

- Địa điểm:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký nơi NĐT mở tài khoản.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại Phòng Tài chính- Kế toán Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 2, số 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ ngày 27/06/2013 và xuất trình chứng minh nhân dân.

* CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 7/6/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/06/2013

- Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2012;

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng);

- Thời gian thực hiện: 04/07/2013;

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Tài chính, Công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong vào các ngày làm việc kể từ ngày 04/07/2013 (khi đi mang theo chứng minh nhân dân/ hộ chiếu).

* CTCP Đại lý Vận tải SAFI (SFI- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/6/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/06/2013

- Lý do và mục đích: Chia cổ tức năm 2012 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Thời gian thực hiện : 12/07/2013

- Địa điểm thực hiện :

+ Đối với chứng khoán lưu ký : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở CTCP Đại lý Vận tải SAFI, 39 Đoàn Như Hài – Phường 12 – Quận 4 – TP. HCM; Điện thoại : 08.38.253.627 (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 12/07/2013 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

* CTCP bóng đèn Điện Quang (DQC- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/6/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/06/2013

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2012 bằng tiền mặt và Lấy ý kiến cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

1. Tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2012 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 5 %/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Thời gian thực hiện : 26/06/2013

- Địa điểm thực hiện :

+ Đối với chứng khoán lưu ký : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Bóng đèn Điện Quang, địa chỉ : 125 Hàm Nghi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, điện thoại 19001275, thời gian từ 26/06/2013 và xuất trình chứng minh nhân dân.

2. Xin ý kiến cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện : Từ tháng 06/2013 đến tháng 09/2013

- Địa điểm thực hiện : Cổ đông gửi văn bản ý kiến về địa chỉ : CTCP Bóng đèn Điện Quang, địa chỉ : 125 Hàm Nghi, Quận 1, TP. HCM.

- Nội dung lấy ý kiến : Lấy ý kiến bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư