Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 28 tháng 05 năm 2024,
Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 17/6
L.H - 17/06/2013 08:29
 
TPP, TPC, L14, HVT giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức bằng tiền.
TIN LIÊN QUAN

Tỷ lệ cổ tức năm 2012 mà Nhựa Tân Phú trả cho cổ đông là 20%, bằng cổ phiếu

* Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4 (TV4 - HNX): Giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20%.

* Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú (TPP – HNX): Giao dịch không hưởng quyền thanh toán cổ tức năm 2012 bằng tiền, tỷ lệ 13%. Cổ tức sẽ được trả vào ngày 15/7/2013.

* Công ty cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (TPC – HOSE): Giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, tỷ lệ 14%. Cổ tức sẽ được trả vào ngày 5/7/2013.

* Công ty cổ phần Licogi 14 (L14 – HNX): Giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, tỷ lệ 9%. Cổ tức sẽ được trả vào ngày 3/7/2013.

* Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì (HVT – HNX) : Giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, tỷ lệ 8,5%. Cổ tức sẽ được trả vào ngày 10/7/2013.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư