Đặt mua báo in| Ngày 17 tháng 10 năm 2021, 08:21:29
Tag: 30 năm tái lập tỉnh quảng trị
  • Nhiều hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Quảng Trị
    Vào ngày 1/7 năm nay, tỉnh Quảng Trị sẽ tổ chức hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày lập lại tỉnh. 30 năm tái lập tỉnh là giai đoạn lịch sử có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh Quảng Trị. Sự kiện này đánh dấu sự trưởng thành về nhiều mặt của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh này.