Đặt mua báo in| Ngày 13 tháng 08 năm 2020, 22:08:13
Tag: 48 trường hợp lẫn chiếm kkt nhơn hội
  • Lấn chiếm Khu kinh tế Nhơn Hội, xét thấy cố tình sẽ bị truy tố hình sự
    Sau quá trình thanh, kiểm tra về tình trạng vi phạm lấn chiếm đất đai, xây dựng thuộc phạm vi khu vực khu kinh tế (KKT) Nhơn Hội, đơn vị đã phát hiện thêm 48 trường hợp vi phạm mới sẽ bị xử lý,nếu xét thấy sự cố tình trong vi phạm sẽ bị truy tố hình sự theo yêu cầu của UBND tỉnh, ông Nguyễn Thanh Nguyên, Phó Ban quản lý KKT tỉnh Bình Định cho biết.