Đặt mua báo in| Ngày 24 tháng 10 năm 2021, 22:39:58
Tag: acb vietcombank
  • Cổ phiếu "vua" dội hàng
    Tăng vốn cải thiện năng lực của ngân hàng, đáp ứng các tiêu chuẩn và quy định về quản trị rủi ro, nhưng điều này cũng tạo nên rủi ro pha loãng các chỉ số định giá cổ phiếu.