Đặt mua báo in| Ngày 30 tháng 09 năm 2022, 17:36:06
Tag: ban nội chính
  • Ông Nguyễn Bá Thanh góp ý quy hoạch Quy Nhơn
    Trong khuôn khổ Hội thảo “Định hướng quy hoạch xây dựng TP.Quy Nhơn và vùng phụ cần đến năm 2035, tầm nhìn 2050” do UBND tỉnh Bình Định tổ chức, Công ty Tư vấn Arep Ville (Pháp) phối hợp với Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia (Bộ Xây dựng) đã giới thiệu 3 kịch bản quy hoạch xây dựng TP.Quy Nhơn. Trưởng Ban nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh tham gia Hội thảo với tư cách là Trưởng ban điều phối Vùng duyên hải miền Trung.