Đặt mua báo in| Ngày 19 tháng 01 năm 2022, 21:07:46
Tag: bánh mì kẹp sách
  • Bánh mì kẹp sách: Bánh mì cứu đói – Sách cứu đời
    Bánh mì kẹp sách là chương trình mới mà hệ thống Siêu thị Hạnh Phúc 0Đ thực hiện mỗi thứ 7 hàng tuần, dành riêng cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Cứu đói chỉ giải quyết được phần ngọn, nhưng sách sẽ gieo những hạt giống giúp người khó khăn có thể tự tìm ra con đường “giải thoát” khỏi đau khổ cho chính bản thân mình.