Đặt mua báo in| Ngày 18 tháng 10 năm 2021, 20:12:45
Tag: báo cáo tài chính 2014
  • Ẩn sau số liệu lợi nhuận ngân hàng
    Sau khi BCTC của nhiều ngân hàng được công bố, không ít người đặt dấu hỏi trước sự sụt giảm mạnh lợi nhuận của một số nhà băng. Tuy nhiên, nếu xét về con số trích lập dự phòng rủi ro, có thể nhìn thấy được thực chất hơn lợi nhuận thu về.