Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 14 tháng 06 năm 2024,
Tag: báo chí với doanh nghiệp
  • Báo chí cần tiếp tục song hành cùng doanh nghiệp
    Báo chí với doanh nghiệp cần có sự hợp tác song hành cùng chung cộng đồng trách nhiệm vừa chia sẻ về các quyền lợi, hướng đến sự phát triển bền vững của cả đôi bên là nhận định chung của các doanh nhân, chuyên gia nhân kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2015).