Đặt mua báo in| Ngày 03 tháng 02 năm 2023, 21:31:20
Tag: bầu Đức trồng đậu nành
  • Bầu Đức trồng đậu nành
    Sau 15 tháng công bố dự án nuôi bò sữa cùng Nutifood sản xuất sữa tươi, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, Đoàn Nguyên Đức tiếp tục tuyên bố trồng đậu nành chất lượng cao để chế biến sữa đậu nành.
  • Bầu Đức trồng đậu nành
    Sau 15 tháng công bố dự án nuôi bò sữa cùng Nutifood sản xuất sữa tươi, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, Đoàn Nguyên Đức tiếp tục tuyên bố trồng đậu nành chất lượng cao để chế biến sữa đậu nành.