Đặt mua báo in| Ngày 07 tháng 12 năm 2022, 10:43:53
Tag: bộ luật dân sự sửa đổi
  • Không thể "thả phanh" cho lãi suất cao
    Ngành ngân hàng muốn vứt bỏ “con dao treo hờ” mang tên lãi suất cơ bản khỏi Bộ luật Dân sự sửa đổi để rộng đường cho tự do hóa lãi suất. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia lại lo ngại việc này, bởi đã từng có những bài học đắt giá trong quá khứ.
  • Bộ luật Dân sự sửa đổi: Sẽ hoàn thiện chế độ sở hữu
     Nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 857/NQ-UBTVQH13 ngày 25/12/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo BLDS (sửa đổi) và Quyết định số 01/QĐ- TTg ngày 02/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo BLDS (sửa đổi), Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ luật này.