Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 09 tháng 12 năm 2023, 18:10:01
Bộ luật Dân sự sửa đổi: Sẽ hoàn thiện chế độ sở hữu
Anh Trung - 07/04/2015 06:24
 
 Nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 857/NQ-UBTVQH13 ngày 25/12/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo BLDS (sửa đổi) và Quyết định số 01/QĐ- TTg ngày 02/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo BLDS (sửa đổi), Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ luật này.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Bộ trưởng Bùi Quang Vinh “truyền lửa” cho thanh niên
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tuyển cán bộ cho Dự án Khu công nghiệp
Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy góp ý Luật Quy hoạch
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi

TS. Dương Đăng Huệ (Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp, tổ trưởng Tổ biên tập Bộ luật dân sự sửa đổi) nhấn mạnh, BLDS là một đạo luật lớn, phức tạp, là đạo luật gốc,  tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội và nhân dân, có ảnh hưởng lớn đến sự ổn định xã hội và phát triển kinh tế của đất nước, do vậy việc tuyên truyền rộng rãi dự thảo và lấy ý kiến góp ý toàn dân có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Trong lần sửa đổi này, cơ quan chức năng nhắm rõ 4 định hướng, mục tiêu cơ bản của dự thảo BLDS.

Thứ nhất, Bộ luật này phải thể hiện đúng tầm quan trọng là gốc của hệ thống luật tư pháp. Thứ hai phải trở thành công cụ hữu hiệu để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Thứ ba là hoàn thiện chế độ sở hữu. Và cuối cùng là phải xây dựng được hệ thống pháp luật hoàn chỉnh về hợp đồng để ổn định và thúc đẩy nền kinh tế thị trường. Một số điểm mới, nổi bật của Dự thảo cũng được TS Dương Đăng Huệ chia sẻ và giải thích chi tiết, làm cơ sở đưa ra những góp ý sâu, trọng tâm.

Đại diện cho đơn vị đầu mối việc lấy ý kiến đóng góp, Vụ trưởng vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Hào Hùng cho biết, đông đảo cán bộ công chức, viên chức của Bộ đã quan tâm, góp ý vào Dự thảo. Số lượng lớn các ý kiến góp ý thể hiện rõ sự quan tâm của các cán bộ đến việc sửa đổi lần này.

Báo cáo tổng hợp kết quả đóng góp ý kiến của cán bộ, viên chức Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ được trình Bộ và gửi Bộ Tư pháp theo quy định.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư