Đặt mua báo in| Ngày 07 tháng 12 năm 2021, 16:50:46
Tag: cách tính lương hưu mới
  • Xử lý hình sự hành vi chiếm dụng tiền bảo hiểm xã hội
    Ông Trần Đình Liệu, Trưởng ban Thu (Bảo hiểm Xã hội Việt Nam) cho biết, để ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội tràn lan, Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) được đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ chiều 29/5 đã đề xuất đưa hành vi chiếm dụng bảo hiểm xã hội vào khung xử lý hình sự.
  • Cách tính lương hưu mới: Nghĩa vụ tăng, quyền lợi giảm
    () Nhiều ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) cho rằng, cách tính mới cho lương hưu công chức, viên chức dựa trên lập luận là phần trăm tiền lương có thể giảm đi, nhưng trên nền lương cao hơn vì lương tối thiểu sẽ tăng là “đếm cua trong lỗ”.