Đặt mua báo in| Ngày 02 tháng 12 năm 2022, 19:48:38
Tag: cải cách pháp lý
  • Cải cách pháp lý mạnh mẽ, thực chất để tăng lực hút đầu tư
    Chính quyền các địa phương cần lưu tâm cải cách pháp lý mạnh mẽ, thực chất và sâu sắc hơn nữa để tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh và thu hút đầu tư trong nước cũng như nước ngoài. Giám đốc Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam, ông Michael Greene cho rằng, đây cũng là dư địa để Việt Nam cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao sức cạnh tranh trong “sân chơi” hội nhập.