Đặt mua báo in| Ngày 24 tháng 10 năm 2021, 07:47:36
Tag: cán cân thương mại hàng hóa
  • Xuất siêu và nỗi lo phụ thuộc
    Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam ước tính đã xuất siêu tới 3,4 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm và đây là một tin đáng mừng cho nền kinh tế. Mặc dù vậy, diễn biến nhập - xuất siêu từ đầu năm tới nay cho thấy nhiều điều đáng bàn.