Đặt mua báo in| Ngày 27 tháng 11 năm 2021, 21:59:37
Tag: cargill tại bình Định
  • Bình Định kêu gọi DN tham gia khảo sát, trao đổi kinh nghiệm điều hành với Hoa Kỳ.
    Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định đang kêu gọi các doanh nghiệp (DN) hoạt động trên địa bàn đăng ký tham gia chương trình tập huấn, khảo sát thực tế và trao đổi kinh nghiệm điều hành, quản lý, có chủ đề “DN Việt Nam với hiệp định TPP và cơ hội kinh doanh chiến lược tại Hoa Kỳ”, diễn ra từ ngày 25/7 đến ngày 7/8 tới, tại Atlanta, Orlando, đảo Bahamas, Washington D.C, Philadelphia, New York.