Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 21 tháng 06 năm 2024,
Tag: chi nhánh thanh hóa
  • BAC A BANK - Chi nhánh Thanh Hóa tròn 10 tuổi
    BAC A BANK - Chi nhánh Thanh Hóa vừa kỷ niệm 10 năm thành lập. Chặng đường 10 năm ghi nhận quá trình phát triển, phấn đấu nỗ lực không ngừng của Chi nhánh trong việc khẳng định vị thế, thương hiệu, trở thành một trong những điểm sáng của hệ thống BAC A BANK. Có thể khẳng định BAC A BANK - Chi nhánh Thanh Hóa là một địa chỉ đáng tin cậy về tài chính - ngân hàng đối với các doanh nghiệp và cộng đồng dân cư trong khu vực.
  • BAC A BANK - Chi nhánh Thanh Hóa tròn 10 tuổi
    BAC A BANK - Chi nhánh Thanh Hóa vừa kỷ niệm 10 năm thành lập. Chặng đường 10 năm ghi nhận quá trình phát triển, phấn đấu nỗ lực không ngừng của Chi nhánh trong việc khẳng định vị thế, thương hiệu, trở thành một trong những điểm sáng của hệ thống BAC A BANK. Có thể khẳng định BAC A BANK - Chi nhánh Thanh Hóa là một địa chỉ đáng tin cậy về tài chính - ngân hàng đối với các doanh nghiệp và cộng đồng dân cư trong khu vực.