Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 07 tháng 12 năm 2023, 14:43:46
Tag: chỉ tiêu nợ xấu
  • Bán nợ càng nhiều, lợi nhuận ngân hàng càng giảm
    Cái được lớn nhất trong việc bán nợ xấu cho Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) là làm “sạch” bảng cân đối kế toán, nhưng các ngân hàng phải trích lập khoản dự phòng 20% cho trái phiếu đặc biệt nhận lại. Vì thế, bán nợ xấu càng nhiều thì lợi nhuận càng giảm do phải trích dự phòng nhiều.
  • Áp chỉ tiêu bán nợ xấu là cần thiết
    Việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) áp chỉ tiêu bán nợ xấu cho Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) đối với một số ngân hàng thương mại là điều cần thiết.