Đặt mua báo in| Ngày 30 tháng 01 năm 2023, 21:55:14
Tag: chowj đầu mối nông sản
  • Hà Nội quy hoạch và đầu tư xây dựng mạng lưới chợ đầu mối nông sản
    UBND TP. Hà Nội vừa ban hành công văn liên quan đến việc quy hoạch và thực hiện đầu tư xây dựng mạng lưới chợ đầu mối nông sản trên địa bàn Thành phố. Theo đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, tham mưu, đề xuất việc đầu tư xây dựng chợ đầu mối phù hợp với quy hoạch và nhu cầu phát triển trên địa bàn Thành phố.