Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 03 năm 2023, 10:01:36
Hà Nội quy hoạch và đầu tư xây dựng mạng lưới chợ đầu mối nông sản
Thanh Nga - 01/10/2018 17:28
 
UBND TP. Hà Nội vừa ban hành công văn liên quan đến việc quy hoạch và thực hiện đầu tư xây dựng mạng lưới chợ đầu mối nông sản trên địa bàn Thành phố. Theo đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, tham mưu, đề xuất việc đầu tư xây dựng chợ đầu mối phù hợp với quy hoạch và nhu cầu phát triển trên địa bàn Thành phố.

Để nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện các chính sách, pháp luật về quy hoạch xây dựng mạng lưới chợ đầu mối nông sản trên địa bàn, UBND TP. Hà Nội vừa ban hành công văn về việc thực hiện kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội về quy hoạch và thực hiện xây dựng mạng lưới chợ đầu mối nông sản trên địa bàn Thành phố.

Cụ thể, UBND Thành phố yêu cầu Sở Công thương tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với chợ hạng 1 theo phân cấp. Chủ động phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trong quản lý nhà nước về chợ trên địa bàn. Đồng thời, chủ trì, phối hợp các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã rà soát mạng lưới các chợ đầu mối trong quá trình tham mưu UBND Thành phố xây dựng và thực hiện quy hoạch phù hợp với Quy hoạch chung Thủ đô cũng như Quy hoạch của ngành.
Thành phố giao Sở Quy hoạch Kiến trúc chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu các tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế chợ hiện hành, tham mưu báo cáo UBND Thành phố đề xuất, kiến nghị các Bộ để điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp. Tiếp tục rà soát, tham mưu, đề xuất các vị trí xây dựng chợ đầu mối phù hợp với quy hoạch và nhu cầu phát triển trên địa bàn Thành phố.

Ảnh minh họa (Internet)
Ảnh minh họa (Internet)


Cùng với đó, Thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã lập danh mục và đẩy mạnh kêu gọi đầu tư các dự án xây dựng chợ trên địa bàn Thành phố, đặc biệt là các chợ đầu mối. Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp khuyến khích, thúc đẩy thu hút nguồn vốn từ các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng chợ trên địa bàn Thành phố.
Thành phố cũng giao Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ đầu mối, nơi tập trung giao thương lượng hàng hóa lớn. Tham mưu, đề xuất UBND TP cơ chế kiếm tra, kiếm soát hàng hóa nông sản từ các tỉnh đưa vào tiêu thụ tại các chợ, đặc biệt là chợ đầu mối. Chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị triển khai có hiệu quả hệ thống truy xuất nguồn gốc thông tin điện tử sử dụng mã QR cho các sản phẩm nông sản thực phẩm trên địa bàn TP. Hà Nội giai đoạn 2018-2020.
Thành phố yêu cầu UBND quận, huyện, thị xã tăng cường công tác phối hợp với các sở, ban, ngành trong việc quản lý, thực hiện quy hoạch chợ đầu mối, nhất là quy hoạch chi tiết các chợ trên địa bàn được cấp thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời,  chỉ đạo các đơn vị quản lý chợ (chợ đầu mối hiện có) thực hiện tốt công tác quản lý, kinh doanh, khai thác và đảm bảo ổn định an ninh trật tự xung quanh chợ.
Yêu cầu các đơn vị quản lý chợ tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm của các hộ, cơ sở kinh doanh tại chợ, đặc biệt là kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm kinh doanh tại chợ; Phối hợp với đơn vị Cảnh sát phòng cháy chữa cháy trên địa bàn xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy, tổ chức tập huấn cho các hộ kinh doanh tại chợ về công tác phòng cháy chữa cháy.

Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị lập kế hoạch và thực hiện đầu tư phát triển các khu chức năng nhằm hoàn thiện chợ đầu mối, tạo điều kiện thuận lợi để các hộ kinh doanh nông sản, hình thành hệ thống phân phối, thu mua theo hướng hiện đại tại các chợ.

Hà Nội ra mắt trang nông sản an toàn kết nối các doanh nghiệp
Chiều ngày 27/8, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch TP. Hà Nội đã phối hợp với JICA chính thức ra mắt Chuyên trang Nông sản an toàn Hà...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư