Đặt mua báo in| Ngày 30 tháng 11 năm 2022, 03:38:22
Tag: chủ đầu tư hd mon
  • Mon City và những giá trị cho tương lai
    Xây dựng một dự án bất động sản không phải chỉ để bán những căn nhà mà còn để xây dựng một cộng đồng dân cư với nhiều giá trị gia tăng trong tương lai. Đó là những điều đã được Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Hải Đăng lấy làm kim chỉ nam và kiên định theo đuổi trong suốt hành trình xây dựng Dự án Mon City.