Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 12 năm 2021, 19:15:16
Tag: chương trình hỗ trợ đồng bào dân tộc
  • Người dân không muốn ăn bánh vẽ
    Có quá nhiều chương trình hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, biên giới hải đảo, nhưng nguồn vốn vừa chậm, vừa thiếu. Chất vấn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào chiều ngày 13/3, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tiến Sinh thẳng thắn, nếu tình trạng này tiếp diến, người dân cho rằng họ chỉ được “Quốc hội, Chính phủ cho ăn… bánh vẽ”.