Đặt mua báo in| Ngày 19 tháng 01 năm 2021, 13:25:34
Tag: chuyển đổi hoạt động
  • Vinashin: Đóng giày vừa chân "anh cả đỏ"
    Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) sẽ kết thúc thí điểm mô hình tập đoàn và chuyển đổi hoạt động theo mô hình tổng công ty với 8 nhà máy đóng, sửa chữa tàu biển thành viên. Vinashin vẫn “chôn” hàng chục tỷ ở Dự án Thép Cà Ná >Vinashin bàn giao tàu biển đầu tiên năm 2013